Feil på Innsynsløsningen

For tiden er det ikke mulig å søke på dokumenter som er eldre enn fra 1.1.22 på grunn av tekniske problemer hos leverandør. Vi jobber med å få løst problemet.
Du kan be om innsyn i en sak om du benytter dette skjemaet

Vann og avløp - Brattlibanen

Vann og avløp - Brattlibanen

Halden kommune skal sanere eksisterende vann- og avløpsledninger i området rundt Brattlibanen øverst i Schultzedalen. 

Det er i hovedsak Brattlibanen og friluftsområder øverst i Schultzedalen som berøres av dette arbeidet. 

Hva skal gjøres? 

Før anleggsarbeidet startet gikk regnvann fra hustak og annet drensvann inn i det samme røret som frakter kloakk til renseanlegget. Ettersom det ikke er nødvendig å rense regnvann gjør dagens gamle rør at det går unødvendig mye vann til renseanlegget. Når vi oppgraderer avløpsnettet til dagens standard vil det som må til renseanlegget – kloakken - gå i et rør, mens det som kan gå ut i naturen urenset – regnvann - vil gå i et annet rør. Det vil også bli lagt nye vannrør samtidig. 

For å få til dette må det felles noe skog i området øverst i Schultzedalen. Det må graves i den delen av friluftsområdet som er en del av prosjektet. Det vil med stor sannsynlighet bli forandringer på turstiene nedenfor Brattlibanen. Dette for å sikre en bedre overvannshåndtering ved store nedbørsmengder.

Arbeidet vil medføre noen kortere vannavslag som vi ikke får varslet om på forhånd. 

Hvorfor? 

Effekten av dette arbeidet er at det blir mindre belastning på renseanlegget, noe som er bra for miljøet. Samtidig er det økonomisk og driftsmessig fornuftig. I tillegg vil denne endringen minske mulighetene for tilbakeslag av kloakk i private kjellere. Med nye vannrør vil også drikkevannet bli bedre og leveransen av vann vil bli mer stabil. Det vil føre til færre vannlekkasjer. 

Dette arbeidet er en del av Halden kommunes omfattende innsats for å oppgradere vann- og avløpsnettet i kommunen.

Kart 

Dette kartet viser hele anleggsområdet. Den røde streken markerer hvor det skal graves for å legge spillvann- og overvannstrase, mens den blå linjen viser hvor det blir en åpen bekkeløsning.

Anleggskart for VA Brattli. Halden kommune    

FAKTA:
Oppdragsgiver: Halden kommune
Entreprenør: Halden kommune -
kommunalteknikk
Fremdrift: 
August 2021 – oppstart
Vår 2022 – planlagt ferdigstillelse

KONTAKTINFORMASJON:

Prosjektleder: Torbjørn Larsen, Halden kommune
E-post: torbjorn.larsen@halden.kommune.no
Telefon: 95459878

Anleggsleder: Rune Adolfsen
E-post: rune.adolfsen@halden.kommune.no