Feil på Innsynsløsningen

For tiden er det ikke mulig å søke på dokumenter som er eldre enn fra 1.1.22 på grunn av tekniske problemer hos leverandør. Vi jobber med å få løst problemet.
Du kan be om innsyn i en sak om du benytter dette skjemaet

Vann og avløp - Rødsveien, Bjerkeveien, Furuveien

Vann og avløp - Rødsveien, Bjerkeveien, Furuveien

Halden kommune skal fra høsten 2020 til sommeren 2021 oppgradere vann- og avløpsledninger i Rødsveien, Bjerkeveien, Furuveien og nærliggende områder. Anleggsarbeidet startet 9. november 2020.

Dette prosjektet har to hoveddeler.

  • Del 1 starter i Legangersgate for så å fortsette opp til Rødsveien gjennom hagen til Rødsveien 22. Videre vil traseen gå opp Rødsveien til Marcus Thranesgt og innom Bjerkeveien.
  • Del 2 har start ved Kjærlighetsstien 6 og fortsetter opp gjennom hagene frem til Furuveien. Se kart under.

Hva skal gjøres?

Før anleggsarbeidet startet gikk regnvann fra hustak og annet drensvann inn i det samme røret som frakter kloakk til renseanlegget. Ettersom det ikke er nødvendig å rense regnvann gjør dagens gamle rør at det går unødvendig mye vann til renseanlegget. Når vi oppgraderer avløpsnettet til dagens standard vil det som må til renseanlegget – kloakken - gå i et rør, mens det som kan gå ut i naturen urenset – regnvann - vil gå i et annet rør. 

Det vil også bli lagt nye vannrør samtidig. Samtidig som hovedledningene legges i gaten må det legges stikkledninger fra gaten og til de ulike eiendomsgrensene.

For å få til dette må det graves i den delen av gata som er en del av prosjektet. Arbeidet vil medføre noen kortere vannavslag som vi ikke får varslet om på forhånd.

Hvorfor?

Effekten av dette arbeidet er at det blir mindre belastning på renseanlegget, noe som er bra for miljøet. Samtidig er det økonomisk og driftsmessig fornuftig. I tillegg vil denne endringen minske mulighetene for tilbakeslag av kloakk i private kjellere. Med nye vannrør vil også drikkevannet bli bedre og leveransen av vann vil bli mer stabil. Det vil føre til færre vannlekkasjer.

Dette arbeidet er en del av Halden kommunes omfattende innsats for å oppgradere vann- og avløpsnettet i kommunen.

Kjøring og parkering

Deler av veien vil bli stengt, men hvor den er stengt vil variere etterhvert som arbeidet går fremover. Entreprenøren som gjør dette for Halden kommune vil forsøke å legge til rette for best mulig fremkommelighet, men beboere og andre som ferdes i området må være innstilt på at kjøremønster og parkering vil være annerledes enn vanlig i anleggsperioden. Det vil være noen som ikke vil kunne parkere ved egen eiendom i korte perioder. Dette vil berørte bli orientert om etterhvert. Omkjøringer vil bli skiltet. Vær oppmerksom på at skilting og kjøremønster vil bli endret etterhvert som anleggsarbeidet flytter seg. 

Kart

Dette kartet viser hele anleggsområdet. Den røde streken markerer hvor det vil bli gravearbeider:

Anleggskart_VA_Furuveien 2020  - Klikk for stort bilde 

Fakta

Oppdragsgiver: Halden kommune

Entreprenør: Leif Grimsrud AS

Kostnadsramme: Ca 10 millioner kroner

Fremdrift: November 2020 – Oppstart
Juli 2021 – Planlagt ferdigstillelse

Kontaktinformasjon

Prosjektleder: Bjørn Nøstvik, Halden kommune
E-post: bjorn.nostvik@halden.kommune.no
Telefon: 932 44 078 

Anleggsleder: Nils Vaglen
Telefon: 901 97 830 / 69 21 64 20