Feil på Innsynsløsningen

For tiden er det ikke mulig å søke på dokumenter som er eldre enn fra 1.1.22 på grunn av tekniske problemer hos leverandør. Vi jobber med å få løst problemet.
Du kan be om innsyn i en sak om du benytter dette skjemaet

Vann og avløp - Solliveien Hofgårdløkkveien Løvveien

Vann og avløp - Solliveien Hofgårdløkkveien Løvveien

Halden kommune skal gjennom store deler av 2021 oppgradere vann- og avløpsledninger i Solliveien, Hofgårdløkkveien, Løvveien og nærliggende områder.

Anleggsarbeidet startet i desember 2020.

Gimlebakken stenges

19. mai ble Gimleveien stengt mellom Solliveien og Hjortsbergveien. Dermed er Gimlebakken ikke åpen for gjennomkjøring til og fra byen. Kjøring til eiendommene er likevel mulig. Arbeidet med vann- og avløpsledninger i dette prosjektet går på tvers av Gimlebakken. Det betyr at det må graves i Gimlebakken for å kunne legge nødvendige rør. Stengingen av Gimleveien er planlagt å vare til 12. oktober 2021, men det er mulig at det kan åpnes noe før. Det vil også variere noe hvor i Gimlebakken det graves, så følg med på skilting i området. Det vil også bli vurdert om Gimleveien kan åpnes noen uker i sommer i forbindelse med ferieavvikling. 

Hva skal gjøres?

Før anleggsarbeidet startet gikk regnvann fra hustak og annet drensvann inn i det samme røret som frakter kloakk til renseanlegget. Ettersom det ikke er nødvendig å rense regnvann gjør dagens gamle rør at det går unødvendig mye vann til renseanlegget. Når vi oppgraderer avløpsnettet til dagens standard vil det som må til renseanlegget – kloakken - gå i et rør, mens det som kan gå ut i naturen urenset – regnvann - vil gå i et annet rør. 

Det vil bli lagt nye vannrør samtidig. Samtidig som hovedledningene legges i gaten må det legges stikkledninger fra gaten og til de ulike eiendomsgrensene.

For å få til dette må det graves i den delen av gata som er en del av prosjektet. Arbeidet kan medføre at vi må stenge vannet i kortere perioder som vi ikke har mulighet til å få varslet på forhånd.

Hvorfor?

Effekten av dette arbeidet er at det blir mindre belastning på renseanlegget, noe som er bra for miljøet. Samtidig er det økonomisk og driftsmessig fornuftig. I tillegg vil denne endringen minske mulighetene for tilbakeslag av kloakk i private kjellere. Med nye vannrør vil også drikkevannet bli bedre og leveransen av vann vil bli mer stabil. Det vil føre til færre vannlekkasjer.

Dette arbeidet er en del av Halden kommunes omfattende innsats for å oppgradere vann- og avløpsnettet i kommunen.

Kjøring og parkering

Deler av veien vil bli stengt, men hvor den er stengt vil variere etterhvert som arbeidet går fremover. Entreprenøren som gjør dette for Halden kommune vil forsøke å legge til rette for best mulig fremkommelighet, men beboere og andre som ferdes i området må være innstilt på at kjøremønster og parkering vil være annerledes enn vanlig i anleggsperioden. Det vil være noen som ikke vil kunne parkere ved egen eiendom i korte perioder. Dette vil berørte bli orientert om etterhvert. Omkjøringer vil bli skiltet. Vær oppmerksom på at skilting og kjøremønster vil bli endret etterhvert som anleggsarbeidet flytter seg.

Kart

Dette kartet viser hele anleggsområdet. Den røde streken markerer hvor det vil bli gravearbeider:

Anleggskart VA Solliveien Løvveien Hofgårdløkkveien (Illustrasjon Halden kommune) - Klikk for stort bilde 

Vann og avløp - Solliveien Hofgårdløkkveien Løvveien
FAKTA: KONTAKTINFORMASJON:
Oppdragsgiver: Halden kommune Prosjektleder: Ruben Marco Arroyo, Halden kommune E-post: rubenmarco.arroyo@halden.kommune.no Telefon: 991 25 131
Entreprenør: Leif Grimsrud AS Anleggsleder: Nils Vaglen, Leif Grimsrud AS E-post:  nils.vaglen@leifgrimsrud.no Telefon: 901 97 830 / 69 21 64 20. Prosjektleder: Stian Klausen, Leif Grimsrud AS E-post: stian@leifgrimsrud.no  Telefon: 920 13 428
Kostnadsramme: 16 millioner kroner
Fremdrift: Oppstart i desember 2020. Planlagt ferdigstillelse i desember 2021.