Ergoterapi

Ergoterapi

Har du utfordringer i hverdagen på grunn av nedsatt funksjonsevne, kan du få hjelp av en ergoterapeut. 

Kontakt:

Ergoterapeuten hjelper deg med trening i dagligdagse gjøremål og tilrettelegging i din hverdag. Ergoterapeuten vurderer den enkeltes funksjon når det gjelder å utføre aktiviteter i egen hverdag.

Ergoterapitjenesten jobber for at personer skal kunne bo hjemme lengst mulig, og i størst mulig grad være selvstendige i daglige aktiviteter og gjøremål. Vi kan bidra til mestring i eget liv og trygghet i eget hjem. Vi tilbyr tjenester til personer i alle aldre som har behov for ergoterapi. Tilbudet er gratis.

Kontakt ergoterapitjenesten:

Du kan kontakte oss mellom kl 10.00 – 15.00 

Postadresse: Postboks 150, 1751 Halden
Besøksadresse: Vidarsvei 22, 1781 Halden
Telefon: 932 43 186

Syn- og hørselkontakt

Anne Lundberg Evenrud, tlf 404 11 216
Nora Hemmingsen, tlf 969 47 989

Syn/hørselskontaktene jobber primært med syn/hørsel på onsdager.

 Hjelpemidler

Kontakt hjelpemiddellageret 

Åpningstider: 08.00- 15.00.
Telefon: 932 43 228
Adresse: Peder Ankers Gate 21, 1771 Halden.

Ansatte

Ergoterapeut - Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Ergoterapeut - Klikk for stort bilde
Ergoterapeut - Klikk for stort bilde
Ergoterapeut - Klikk for stort bilde
Ergoterapeut - Klikk for stort bilde
Ergoterapitjenesten
Mobil 932 43 186