Fagkontakt syn og hørsel

Fagkontakt syn og hørsel

Fagkontakt syn og hørsel kan tilrettelegge og søke om lån av hjelpemidler for synshemmede, hørselshemmede, de med kombinert syn- og hørselsproblemer og døvblinde.

For å kunne låne synshjelpemidler må den synshemmede først til øyelege og be hen sende inn øyeopplysning til NAV Hjelpemiddelsentral Østfold. Det kan lånes hørselshjelpemidler hvis den hørselshemmede har høreapparat, hvis ikke må det foreligge attest fra fastlege eller øre-nese-hals-spesialist som legges ved søknaden.

Fagkontaktene skal gi informasjon og opplæring i bruken av hjelpemidlene, følge opp utleverte hjelpemidler, gjøre avtaler ved feil på hjelpemidler og ved endrede behov.

Fagkontaktene kan også bestille andre hjelpemidler som hører inn under bestillingsordningen.

 Har du problemer med:

  •  å lese avisa med vanlige lesebriller
  • å lese teksten på TV
  • å høre hva som blir sagt på TV
  •  å høre når det ringer på døra
  • å høre hva som blir sagt i telefon eller mobil
  • å høre når flere snakker samtidig.

Da kan du ha rett til å låne hjelpemidler etter Folketrygdloven for å utbedre problemene.

Kontakt:

Syn/hørselskontaktene jobber primært med syn/hørsel på onsdager.

Anne Lundberg Evenrud
Ergoterapeut
E-post
Telefon 902 73 944
Mobil 404 11 216
Nora Hemmingsen
E-post
Telefon 969 47 989
Mobil 936 56 283