Aktivitetssenter for rus og psykisk helse

Aktivitetssenter for rus og psykisk helse

Aktivitetssenteret er et aktivitets- og behandlingstilbud for personer med rus og/eller psykiske lidelser.

Hensikten med tilbudet er å styrke pasientens evne til selvstendighet, hindre isolasjon og ensomhet, samt forebygge tilbakefall gjennom gruppebasert tilnærming.

Pasienter i målgruppen får tilbud om plass ved senteret for seks måneder av gangen.

Aldersgruppe: 18-75 år.

Åpningstider:

  • Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl 09.00 - 15.00 (sommertid 14.30),
  • onsdag 09.00 - 21.00 (20.30)

Teamleder er Lars Samuelsen.

Lars Steinar Samuelsen
Teamleder Aktivitetssenter for rus og psykisk helse
E-post
Telefon 93 24 31 78