Arbeids- og aktivitetssenter

Arbeids- og aktivitetssenter

Her gir vi et tilrettelagt arbeids- og aktivitetstilbud til mennesker med funksjonshemming, hvorav de fleste er mennesker med utviklingshemming.

Hovedmålsettingen er at hver enkelt bruker skal få et godt tilrettelagt tilbud ut ifra sine egne forutsetninger. Virksomheten er fordelt på fem ulike avdelinger

Vi samarbeider også med videregående skoler om hospitering av elever

BRA-veien

Avdeling BRA-veien har egen sanseavdeling (Snozelen) og formingsaktiviteter. Her driver vi med vedarbeid, sosiale aktiviteter og fysisk aktivitet.
BRA veien 64, 1784 Halden, tlf: 459 74 522 eller 459 74 524

Asak

Avdeling Asak driver med ulike typer industriarbeid for privat industri og noe egenproduksjon av varer og vedarbeid.
Torpedalsveien 55, 1792 Tistedal, tlf 488 67 690

Båstadlund, nybygg

Avdeling Nybygg rommer snekkerverksted, montering og oppdrag fra industrien, hagearbeid, vedproduksjon og matlevering til trygdeboliger. 
Avd. Nybygg, Båstadlundveien 38, 1760 Halden tlf: 459 77 357

Edderkoppen

Edderkoppen Gavemakeri er et eget gavemakeri med butikkutsalg, produksjon og salg av varer i Skofabrikken.
Os allé 3, 1777 Halden,  tlf: 918 50 450

Iddevang

På Iddevang ligger overvekten av aktiviteten på vedproduksjon, i tillegg er det noe enkelt dyrehold.
Avdeling Iddevang: Iddefjordsveien 93, 1765 Halden, tlf  459 79 137