Valgresultat

Lurer du på hvordan haldenserne stemte ved stortingsvalget? Se valgresultatet for Halden her. 

Klinisk etikk-komité

Klinisk etikk-komité

Klinisk etikk- komité (KEK) er et tverrfaglig sammensatt faglig forum for drøfting av faglig-etiske utfordringer i tjenesteområdet Helse og mestring.

Logo Klinisk etikk-komité - Klikk for stort bilde Komiteen er et formelt organ forankret hos direktør for kommunalavdeling helse og mestring. 

Mandat

Klinisk etikk-komité drøfter saker som tjenestemottakere, pårørende, helsepersonell og andre opplever som vanskelig eller ubehagelige fordi det går på verdiene løs. Mange vanskelige situasjoner løses i hverdagen, men i enkelte situasjoner oppstår det tvil om hva som er den beste løsningen. Klinisk etikk-komité kan bistå til en bredere drøfting av utfordrende verdispørsmål gjennom en tverrfaglig systematisk drøfting. Komiteen kan bistå slik at partene, om mulig, får drøftet saken i fellesskap, og på forespørsel være et rådgivende organ. Komiteen treffer ikke kliniske beslutninger, har ingen sanksjonsmyndighet, men kan bidra som en beslutningsstøtte for tjenestene. Klinisk etikk-komité er ikke et klageorgan.

Klinisk etikk-komité skal

  • fremme refleksjon og drøfting av etiske problemer og dilemmaer
  • være et forum der tjenestemottakere, pårørende og helsepersonell kan få drøftet etiske problemer i forkant eller etterkant
  • på forespørsel, hvis mulig, bidra med råd om hvordan konkrete etiske problemer kan løses
  • bidra til bevisstgjøring om etiske problemer som har med ressursbruk og prioriteringer å gjøre
  •  bidra til at tjenestemottakere og pårørende erfarer møtet med tjenesten på en best mulig måte

Sammensetning

For å sikre nødvendig bredde i drøftinger er klinisk etikkomité, i tillegg til å være tverrfaglig sammensatt, også representert med medlemmer fra ulike tjenesteområder innenfor kommunalavdeling helse- og mestring. Komiteen er representert med fagarbeider, lege, sykepleiere, vernepleier, prest, psykolog, og lekmannsrepresentanter. Selv om medlemmene ikke representerer sine yrkesgruppers interesser, bidrar den faglige variasjonen positivt til hensikten, å sikre bredde i drøftingene.

Medlemmer av klinisk etikk-komité: 

Kontakt

Klinisk etikk-komité stiller seg til rådighet for tjenestemottakere, pårørende og ansatte, og ber om hjelp til at informasjonen spres. Komiteens medlemmer kan kontaktes på e-post. Komiteen kan også bistå med veiledning og/eller undervisning i etikk og systematisk etisk refleksjon.