Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Kvalitetsstandard

Kvalitetsstandard

Når du søker på en helsetjeneste er det på forhånd laget en prosedyre på hva denne tjenesten skal inneholde og hva du som bruker kan forvente deg av innhold.

Her finner du kommunens kvalitetsstandard på de forskjellige helsetjenestene​: