Valgresultat

Lurer du på hvordan haldenserne stemte ved stortingsvalget? Se valgresultatet for Halden her. 

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen

Rett behandling - på rett sted - til rett tid.

Reformens målsetting er å endre kommunenes rolle slik at de raskt kan ta imot pasienter som er ferdigbehandlet fra sykehuset, drive med aktiv forebygging og ha en tidlig kontakt med innbyggere som trenger helsehjelp.

Målet er at reformen skal medvirke til et helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud av god kvalitet. Det skal legges økt vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid.

Samhandlingsreformen ble gradvis innført fra 1. januar 2012. Kommunen sendte høsten 2011 ut en helseundersøkelse til 2000 av Haldens innbyggere med tanke på å kartlegge og føre en lokal statistikk. Undersøkelsens viktigste formål var å sette kommunen bedre i stand til å gjøre et godt forebyggende arbeid. 

All kommunikasjon mellom sykehus og kommunen skal gå via pasientkoordinator tlf: 958 41 015

I reformen ligger også at kommunen fra 1.januar 2016 fikk en plikt for å opprette et døgntilbud for øyeblikkelig hjelp. Kommunen har ansvaret for å legge til rette et tilbud for behandling av gitte pasientgrupper i stedet for behandling i sykehus.

Fastlegene er en yrkesgruppen som er sterkt involvert i samhandlingsreformen. For å sikre pasientene et helhetlig tilbud krever reformen at legene i større grad må arbeide proaktivt i forhold til de pasienter de har på sine lister. I dette ligger et større fokus på det forebyggende arbeidet.

For å strukturere dette arbeidet opprettet kommunen i 2011 en intermediær avdeling, en plasskoordinator, ny funksjon som pasientkoordinator, elektronisk samhandling og en strategisk kompetanseplan. 

I perioden 2012 – 2016 var områder som rehabilitering, lindrende pleie, feltteam, folkehelse og friskliv og ikke minst arbeidet med å skape en helhetlige pasientbehandling i fokus. Fastlegens fremtidige rolle med utgangspunkt i revidert fastlegeforskrift var også et tema.

I hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester 17.10.2011 var Samhandlingsreformen på agendaen. (PDF, 62 kB)