Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Strategidokument

Strategidokument

Strategi for å rekruttere og beholde sykepleiere/vernepleiere.

Fram mot 2050 vil Norge få en betydelig økning i antall eldre, mens andel yrkesaktive i samme periode ikke vil øke nevneverdig. Samtidig medfører samhandlingsreformen en ny oppgavefordeling der kommunene får større ansvar for områder som forebyggende helsetjenester, rehabilitering, palliasjon og kroniske lidelser.

Det er forhold som vil påvirke Halden kommunes behov for økt høgskolekompetanse og for spesialistkompetanse innenfor sykepleier/vernepleierfaget. Med utgangspunkt i et arbeidsmarked med underskudd på sykepleiere/vernepleiere vil Halden kommune aktivt arbeide for å være en attraktiv arbeidsgiver med en offensiv rekrutteringsstrategi. 

Her kan du lese Halden kommunes strategidokument (PDF, 832 kB) for å rekruttere og beholde sykepleiere/vernepleiere.