Fristen for å søke barnehageplass er 1.mars

1.mars er siste frist for å levere søknad til hovedopptaket for barnehageplass.
Vær obs på at du må fylle ut en ny søknad om du allerede har levert og ønsker å gjøre endringer. Det er den siste søknaden som blir gjeldende. Søk barnehageplass

Rehabilitering og korttidsavdeling

Rehabilitering og korttidsavdeling

Dette er en avdeling for pasienter som skal rehabiliteres etter blant annet hjerneslag, ortopediske og medisinske inngrep. I tillegg har avdelingen plasser for korttidsopphold.

Søk om helsetjenester (PDF, 2 MB)

Avdelingen har 5 plasser som er øremerket til Rehabilitering. Det er egen prosedyre for inntakskriterier til disse 5 plassene.
De øvrige 11 korttidsplassene benyttes etter behov og vurdering i samråd med pasientkoordinatorene. 
Avdeling for aktivitet og mestring har fysioterapeuter og ergoterapeuter tilknyttet avdelingen.

Rehabilitering og korttidsavdeling er en del av Enhet Helsehus, enhetsleder er Solfrid Ramdal.

Avdelingsleder for Rehabilitering og korttidsavdelingen er Lars Engen,
e-post: lars.engen@halden.kommune.no

Lars Engen
Avdelingsleder Rehabilitering- og kortidsavdeling, Halden helsehus
E-post
Halden helsehus
Telefon +47 69 17 25 43