Migrasjonshelse - kulturbevissthet og integrering

Migrasjonshelse - kulturbevissthet og integrering

Hovedmålgruppe er flyktninger, familiegjenforente og kvoteflyktninger som får opphold og bosettes i Halden. Vi bistår i tillegg også andre med migrasjonsbakgrunn som sliter med å nyttiggjøre seg ordinære helsetjenester. 

Hva gjør Halden migrasjonshelse?

  • Koordinerer lovpålagte og anbefalte helseundersøkelser for nye bosatte flyktninger.
  • Helsekartleggingssamtaler og vaksinasjon
  • Legetime etter vurdering og ved behov, før man har fått tildelt egen fastlege.
  • Oppfølging og støttesamtaler av teamets psykolog eller en annen i teamet.
  • Individuell veiledning og helserelatert informasjon.
  • Undervisning og veiledning om migrasjon, kultur og helse til flyktninger, innvandrere og offentlige instanser.
  • Tuberkulosekontroll 
  • Vi er et lavterskeltilbud og tar imot både til avtalte timer og drop-inn.

(Åpent for drop-in tirsdag og torsdag kl. 9 – 14.30)

MERK: Grunnet smittevernstiltak for Covid-19 har vi stengt for fysisk drop in. Bestill avtaler på telefon eller e-post

Informasjon om korona på andre språk

Kontaktinformasjon

Vi ønsker å være en faglig ressurs og samarbeidspartner til andre som i sitt arbeid møter mennesker med migrasjonsbakgrunn. Vårt fokus er migrasjon, helse, kulturbevissthet og integrering.

Her finner du oss

Besøksadresse: Jacob Blochs gate 4 (Halden helsekontor)

Postadresse: Halden migrasjonshelse, PB 150, 1751 Halden.