Migrasjonshelse - kulturbevissthet og integrering

Migrasjonshelse - kulturbevissthet og integrering

Hovedmålgruppe er flyktninger, familiegjenforente og kvoteflyktninger som får opphold og bosettes i Halden. Vi bistår i tillegg også andre med migrasjonsbakgrunn som sliter med å nyttiggjøre seg ordinære helsetjenester. 

Hva gjør Halden migrasjonshelse?

 • Koordinerer lovpålagte og anbefalte helseundersøkelser for nye bosatte flyktninger.
 • Helsekartleggingssamtaler og vaksinasjon
 • Legetime etter vurdering og ved behov, før man har fått tildelt egen fastlege.
 • Oppfølging og støttesamtaler av teamets psykolog eller en annen i teamet.
 • Individuell veiledning og helserelatert informasjon.
 • Undervisning og veiledning om migrasjon, kultur og helse til flyktninger, innvandrere og offentlige instanser.
 • Tuberkulosekontroll 
 • Vi er et lavterskeltilbud og tar imot både til avtalte timer og drop-inn.

Åpent for drop-in tirsdag og torsdag kl. 9 – 14.30

Informasjon om korona på andre språk

Kontaktinformasjon

 • Halden migrasjonshelse mobiltelefon: 458 78 606
 • Sigrun Omsland Elefskaas, koordinator og kontaktperson (50% stilling). Tilgjengelig hver tirsdag og torsdag samt annenhver mandag (oddetallsuker)
  E-post: Sigrun.Omsland.Elefskaas@halden.kommune.no
 • Monica Smetane-Williksen, sykepleier
 • Özel Despina Hansen, psykolog (50 % stilling)
 • Zoltan Karosi, lege (30% stilling)

Vi ønsker å være en faglig ressurs og samarbeidspartner til andre som i sitt arbeid møter mennesker med migrasjonsbakgrunn. Vårt fokus er migrasjon, helse, kulturbevissthet og integrering.

Her finner du oss

Besøksadresse: Jacob Blochs gate 4 (Halden helsekontor)
Postadresse: Halden migrasjonshelse, PB 150, 1751 Halden.