Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Ergoterapi

Ergoterapi

Ergoterapitjenesten bidrar til å forebygge, bedre eller vedlikeholde funksjonsevnen til brukere i alle aldersgrupper.

Søk om ergoterapi (DOCX, 112 kB)

Er du behandler og skal henvise noen til ergoterapi-tjenester må du bruke dette henvisningsskjema.  (ODT, 213 kB)

Ergoterapi handler om å mestre hverdagen. Vi bruker aktivitet i behandling og opptrening og vi tilrettelegger for gjøremål gjennom tilpasning av omgivelsene eller ved bruk av tekniske hjelpemidler.

Tjenestetilbudet omfatter:

  • funksjonsanalyse/funksjonstrening
  • ADL-trening
  • hjelpemiddelformidling
  • tilrettelegging av bolig/miljømessige tiltak
  • universell utforming
  • strukturering av hverdagen
  • demensutredning 

Trenger du å komme i kontakt med oss har vi telefontid mellom kl.10 - 15 

Ergoterapitjenesten
Mobil 932 43 186