Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Velg fysioterapi-tjeneste

Velg fysioterapi-tjeneste

Er du usikker på om du skal henvende deg til en kommunal fysioterapeut eller en med driftstilskudd fra Halden kommune?

Fysioterapi - hjelp til å velge

Trenger du fysikalsk behandling?
Hvis du har skadet deg eller av andre grunner har nedsatt fysisk funksjonsevne, kan du få hjelp av en fysioterapeut.

Endre svaret
Ønsker du å delta i en treningsgruppe?
Kommunale fysioterapeuter har gjennom ulike tilbud et fokus på forebyggende og helsefremmende arbeid for å bidra til å eliminere eller redusere risikofaktorer for å utvikle sykdom og lidelse, samt motvirke forverring av sykdomstilstand.

Endre svaret
Trening i grupper
Behandling på fysikalsk institutt

Er du i behov av individuell oppfølging, og er i stand til å ta seg ut til fysioterapeut på egenhånd ved hjelp av offentlig transport eller taxi oppfordres du til å kontakte privatpraktiserende fysioterapeuter med driftstilskudd.  
Se liste over fysioterapeuter som har avtale med kommunen.

Behandling hjemme

Hvis du ikke klarer å reise til et behandlingssted selv, bor i tilrettelagt bolig eller på institusjon kan du søke om å få en fysioterapeut som er ansatt i kommunen til å komme hjem til deg.
Ta kontakt med fysioterapitjenesten i kommunen

Velg et av alternativene ovenfor