Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Kreftkoordinator

Kreftkoordinator

Kreftkoordinatoren kan hjelpe deg med råd og veiledning i forhold til diagnose, behandling, rehabilitering og omsorg ved livets slutt.

Klikk for stort bildeEllen Rosseland Hansen Lisa Gustavsen En kreftkoordinator kan gi råd og veiledning til pasient, pårørende og samarbeidspartnere i kommunen. Være en samtalepartner som kan hjelpe til å sortere vanskelige tanker i en kaotisk hverdag, og har oversikt over relevante tjenester og tilbud

Kreftkoordinatoren har oversikt over og samarbeid med pasientforeningene, frivillige og likemenn

Ellen Rosseland Hansen er Kreftkoordinator for Halden og Aremark kommune og er tilsluttet Helsehuset.
Hun er utdannet sykepleier og har videreutdanning som kreftsykepleier.

Ellen er tilgjengelig for kreftpasienter i alle aldre og stadier av sykdommen og er opptatt av å ha et godt samarbeid i kommunene og med andre samarbeidsparter for pasientenes beste.

Har du, eller har du hatt en kreftsykdom finnes det tilbud om trimgrupper og kreftkafé hvor du kan treffe andre i samme situasjon.

På grunn av smittevernsregler har disse aktivitetene blitt utsatt på ubestemt tid. Når vi kommer i gang igjen kan du følge med på kalenderen på forsiden av nettsiden under "Hva skjer?"

Ellen Hege Rosseland Hansen
E-post