Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Basseng helsehus

Basseng helsehus

Bassenget på Halden Helsehus er tilrettelagt med hjelpemidler. Målgruppen er de som har behov for ekstra varmt vann og/eller ikke har mulighet for å komme ned i et vanlig basseng. Dette kan gjelde fysisk funksjonshemmede voksne og barn, revmatikere, palliative pasienter eller andre.

OBS! Bassenget ved Halden Helsehus er stengt fra 1. mars 2020
grunnet ombygging av Helsehuset. 

 

Bassenget vil holde stengt i 2021/22

Det vil bli gitt nærmere informasjon om åpning av bassenget.

 

Sok om bassengtid på Helsehuset (ODT, 8 kB)

Bassenget er åpent fra august til juni, i henhold til skoleåret. Det er stengt i helger og helligdager, samt dagene mellom jul og nyttår, og før påske. Bassenget er ikke tilgjengelig for familiebruk.

Kommunens fysioterapitjenesten arrangerer kommunale bassenggrupper. Deltagere må ha rekvisisjon fra lege for å benytte seg av dette tilbudet. De kommunale gruppene går over 10 ganger, og etter fullført gruppetrening kan man få tilbud om å leie bassengtid uten fysioterapeut tilstede.

Det er kun ved kommunale grupper det er fysioterapeut tilstede, resterende bassengtid er for individuell trening.

Det er ikke tillatt å bruke bassenget alene. Det skal alltid være minst to tilstede. Barn under 16 år skal alltid være sammen med en voksen. Det anbefales at de ansvarlige kontaktpersoner har livredning- og førstehjelpskurs. Helsehuset er uten ansvar for eventuelle ulykker og skader som leietaker pådrar seg i basseng og tilhørende fasiliteter.

Alle som ønsker å leie bassengtid må søke for hvert skoleår.

Brukere i kommunale grupper betaler en egenandel per time, øvrige grupper betaler egenandel etter avtale. Barn og voksne som ønsker å leie bassengtid betaler en egenandel per time. Ledsagere/assistenter er gratis. Faktura sendes ut etterskuddsvis henholdsvis desember og juni.

Søknadsprosedyre

Det må søkes om leie av bassengtid for hvert skoleår. Dersom man søker videre bassengtid trenger man ikke ny rekvisisjon/henvisning fra lege.

Søknadsskjema skal sendes til Halden kommune, fysioterapi, vedr. leie bassengtid,
Postboks 150
1751 Halden

Kommunens fysioterapitjenesten har kun ansvar for å koordinere søknader, prioritere brukere og oppsett av bassengtider. Halden Helsehus er utleier av bassenget og har ansvar for det administrative arbeidet knyttet til bassenget.

Her finner du oss

Kjærlighetsstien 28, 1781 Halden