Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Halden rehabiliteringssenter

Helsehuset er under ombygging

Helsehuset og mellombyggets alle avdelinger er flyttet til tidligere Karrestad sykehjem, Vidars vei 22, 1781 Halden. 

Helsehuset var opprinnelig planlagt å stå ferdig for innflytting vinter/vår 2021/22. 
Fremdriftsplanen vil trolig bli utsatt noe som følge av utfordringene med koronapandemien. 

Halden rehabiliteringssenter

Senteret er en avdeling for pasienter som skal rehabiliteres etter blant annet hjerneslag, ortopediske og medisinske inngrep.

Søk om helsetjenester (DOCX, 112 kB)

Her finner du kommunens kvalitetsstandard på de forskjellige helsetjenestene

Avdelingen har telefontid:

  • 10.30 til 11.30
  • 13.30 til 14.30
  • 17.00 til 18.00

Det etiske verdigrunnlaget avdelingen møter pasientene med og et stort fokus på aktivitet er byggesteiner for Rehabiliteringssenteret. Det er ingen krav til selvhjulpenhet når pasienten kommer hit. Det er derimot et krav til treningsvillighet og at pasienten er motivert.

Ved rehabiliteringssenteret har vi 20 senger til korttidsopphold.

Vi har 10 senger for rehabilitering etter bl.a hjerneslag eller ortopediske inngrep, samt 10 senger for kartlegging/ utredning eller vurdering, f.eks. ift funksjonsnivå, tilrettelegging av bolig osv.

Sengene er fordelt på 16 enerom og 2 dobbeltrom.

Senteret har 24 timers bemanning med sykepleier og hjelpepleier. I tillegg er det fysioterapeut og ergoterapeut tilknyttet senteret på dagtid hverdager. Legetilsyn tre ganger i uka.

De fleste blir innlagt senteret fra sykehuset. Det blir da sendt et ferdigmeldingsskjema fra sykehuset til hjemmesykepleien/koordinerende enhet. Plassene blir tildelt via kommunens inntaksmøte.

Hjemmesykepleien, fysioterapeut/ergoterapeut, fastleger og andre kan også sende søknad. 

Rehabiliteringsavdelingen
Telefon 69 17 25 95
Mobil 474 83 989
Lars Engen
Avdelingsleder Rehabilitering- og kortidsavdeling, Halden helsehus
E-post
Telefon 932 43 210
Mobil 932 43 210