Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Intermediæravdeling

Helsehuset er under ombygging

Helsehuset og mellombyggets alle avdelinger er flyttet til tidligere Karrestad sykehjem, Vidars vei 22, 1781 Halden. 

Helsehuset var opprinnelig planlagt å stå ferdig for innflytting vinter/vår 2021/22. 
Fremdriftsplanen vil trolig bli utsatt noe som følge av utfordringene med koronapandemien. 

Intermediæravdeling

Intermediæravdelingen har totalt 27 plasser. Dette er plasser som er beregnet på korttidsopphold.  Målgruppen av pasienter er de som er utskrivningsklare fra sykehus og øyeblikkelig hjelp innleggelser fra byens leger.

Søk om helsetjenester (DOCX, 112 kB)

Her finner du kommunens kvalitetsstandard på de forskjellige helsetjenestene

Avdelingen tilbyr:

  • Opphold for pasienter bosatt i Halden- og Aremark kommune hvor kommunen selv har mulighet til å utrede, behandle og yte omsorg.
  • At befolkningen får et behandlingstilbud av god kvalitet i sitt nærmiljø.
  • Høy faglig kompetanse og stort fokus på omsorg og behandling.
  • God lege- og sykepleierdekning.
  • Godt samarbeid med leger, både i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.
Halden helsehus intermediæravdeling
Telefon 69 17 25 70
Mobil 489 57 278