Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Om Helsehuset

Helsehuset er under ombygging

Helsehuset og mellombyggets alle avdelinger er flyttet til tidligere Karrestad sykehjem, Vidars vei 22, 1781 Halden. 

Helsehuset var opprinnelig planlagt å stå ferdig for innflytting vinter/vår 2021/22. 
Fremdriftsplanen vil trolig bli utsatt noe som følge av utfordringene med koronapandemien. 

Om Helsehuset

Helsehuset er et sentralt element for å imøtekomme kommunehelsetjenestens utfordringer - et lokalt medisinsk senter. Helsehuset er et samarbeidsprosjekt mellom Halden kommune, Aremark kommune og Sykehuset Østfold.

Søk om helsetjenester (DOCX, 112 kB)

Helsehuset tilbyr både forebyggende og behandlende tjenester. Rehabiliteringsavdeling, lindrende enhet, kommunale akutte døgnplasser (KAD), korttids og langtidsplasser er noe av det.

I Helsehuset finner vi også legevakt, legetjenester, fengselshelsetjenesten, avdeling for aktivitet og mestring, fysioterapeuter, ergoterapeuter, syn/hørsel kontakt, hjelpemiddellageret, kreftkoordinator, demenskoordinator og frisklivsentral.

Helsehuset er organisert i Kommunalavdeling helse og mestring som ledes av direktør Veronica Aam.

Enhetsleder for Helsehuset er Solfrid Ramdal, solfrid.ramdal@halden.kommune.no

Halden helsehus
Telefon 69 17 25 43