Om Helsehuset

Helsehuset er under ombygging

Helsehuset og mellombyggets alle avdelinger er flyttet til tidligere Karrestad sykehjem, Vidars vei 22, 1781 Halden. 

Helsehuset var opprinnelig planlagt å stå ferdig for innflytting vinter/vår 2021/22. 
Fremdriftsplanen vil trolig bli utsatt noe som følge av utfordringene med koronapandemien. 

Om Helsehuset

Helsehuset er et sentralt element for å imøtekomme kommunehelsetjenestens utfordringer - et lokalt medisinsk senter. Helsehuset er et samarbeidsprosjekt mellom Halden kommune, Aremark kommune og Sykehuset Østfold.

Søk om helsetjenester (DOCX, 112 kB)

Helsehuset er lokalisert på toppen av Stangeberget med utsikt over Halden og består av både forebyggende og behandlende tjenester.
Enheten inneholder tjenester slik som rehabiliteringsavdeling, lindrende enhet, kommunale akutte døgnplasser (KAD), korttids og langtidsplasser.

Organisert under Helsehuset finner vi legevakt, legetjenester, fengselshelsetjenesten, avdeling for aktivitet og mestring, fysioterapeuter, ergoterapeuter, syn/hørsel kontakt, hjelpemiddellageret, kreftkoordinator, demenskoordinator og frisklivsentral.

Helsehuset er organisert i Kommunalavdeling helse og mestring som ledes av direktør Veronica Aam. Enhetsleder for Helsehuset er Solfrid Ramdal, solfrid.ramdal@halden.kommune.no

Halden helsehus
Telefon 69 17 25 43