Fastlege

Fastlege

Alle innbyggere som er bosatt i en norsk kommune, har rett til en fastlege. Fastlegen kjenner deg og dine helseproblemer best og behandler derfor også de vanlige helseutfordringene best.

Fastlegen har også som oppgave å henvise deg videre, ved behov for ytterligere behandling som ikke kan gjøres på legekontoret.

Les mer om fastlegene, forberedelser til timen og egenandel her.

Fastlegene i Halden

Klikker du på lenken under finner du oversikten over alle fastlegene i Halden. Klikk videre på legens navn så vil du finne mer informasjon om den enkelte fastlege, blant annet kontaktinformasjon og oversikt over ledige plasser/venteliste. Denne informasjonen oppdateres av den enkelte fastlege.

Her er oversikt over fastleger i Halden.

Bytte av fastlege

Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger per kalenderår. Dersom fastlegen du ønsker har full pasientliste, kan du sette deg selv og barna dine på venteliste. Det er bare mulig å stå på én venteliste av gangen.

Les mer om hvordan du bytter fastlege her.

Ansvaret for fastlegeordningen

Fastlegene jobber ved ulike legekontor og mange av disse driver sin egen private virksomhet. Det er kommunen som eier fastlegeordningen og som inngår avtale med fastlegene. Det er også hver enkelt kommune som skal sørge for at det er nok fastleger i en kommune. I Halden er det kommuneoverlegen som har ansvaret for fastlegeordningen.