Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Helsekontoret

Helsekontoret

Helsekontoret omfatter kommuneoverlege, vaksinasjonskontoret, flyktninghelseteam og miljørettet helsevern.

Helsekontoret v/kommuneoverlegene er kommunens medisinsk-faglig rådgiver. Kontoret har ansvar for oppgaver innen miljørettet helsevern og smittevern. Smittevern omfatter rådgivning til publikum, alle spekter av koronapandemien, influensavaksinering på høsten og drift av eget vaksinasjonskontor. 

Migrasjonshelse

Miljørettet helsevern

Vaksinasjonskontor

Ved vaksinasjonskontoret kan du få hjelp til:

  • Vaksinering utenom barnevaksineprogrammet 
  • Vaksine mot skogflåttencefalitt
  • Influensavaksine
  • Oppfriskningsvaksiner til voksne
  • Yrkesvaksinasjon 
  • Råd og veiledning knyttet til reisevaksine
  • Tuberkulosekontroll 

Vi har i perioder stor pågang så vi anbefaler at du bestiller time i god tid før du skal ut og reise. 

 Det er flere reisemål hvor det er behov for vaksine i forkant av avreise og på Folkehelseinstituttet finnes det oppdaterte anbefalinger for reisevaksinasjon

Mine vaksiner

Lurer du på hvilke vaksiner du eller dine barn har fått? 

 På helsenorge.no kan du logge deg inn og finne ditt eget vaksinekort og vaksinekort for egne barn under 16 år.

Timebestilling

Timebestilling og spørsmål om priser gjøres på telefon 69 17 46 60 
Timebestilling kan også skje på e-post vaksinekontor@halden.kommune.no med svar i løpet av 2-3 virkedager.

  • Telefontid er mandag og torsdag fra kl. 8 - 15
  • Åpningstider: mandag og torsdag kl. 8 - 15

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 150, 1751 Halden

Besøksadresse: Jacob Blochs gate 4, 1776 Halden

Telefaks: 69 19 20 94

E-post: vaksinekontor@halden.kommune.no

Helsekontor vaksine
Mobil 69 17 46 60
Kommuneoverlege
Telefon 400 31 709