Helseavdelingen Halden fengsel

Helseavdelingen Halden fengsel

Vi yter helsetjeneste for innsatte i Halden fengsel.

Ved helseavdelingen jobber følgende yrkesgrupper:

 • lege
 • sykepleiere
 • fysioterapeuter

Helsetjenesten til innsatte er lovregulert i Kommunehelsetjenesteloven. Innsatte i fengsel skal ha likeverdig helsetjenestetilbud som befolkningen forøvrig. Enkelte tjenester kan likevel være noe annerledes i et fengsel av sikkerhetsmessige hensyn.

Vi yter nødvendig helsehjelp og det innebærer: 

Forebyggende helsearbeid 

 • tilbud om individuell og generell informasjon om helse.
 • tilbud om vaksinering av innsatte som vurderes å være i en risikogruppe.

Helseundersøkelse, behandling og rehabilitering

 • Alle nyinnsatte får tilbud om innkomstsamtale med sykepleier.
 • Ved innkomst kan den innsatte be om helseundersøkelse.
 • Vi har bl.a. legekontor, laboratorium og undersøkelsesrom.
 • Vi har fysioterapeuter med tilrettelagt behandlingsrom.
 • Helseavdelingen er driftet av Halden kommune og legen henviser videre til spesialisthelsetjenesten ved behov (dvs. sykehus, psykiatriske institusjoner og andre behandlingsinstitusjoner). 
 • Vi samarbeider med andre instanser i fengselet, f.eks. når det gjelder Individuell Plan og planlegging av tiden etter løslatelse. 

Pleie og omsorg

 • Helseavdelingen yter tjenester etter vurdering av den enkelte innsattes behov og funksjonsnivå. 
 • Vi har støttesamtaler og oppfølging av innsatte med angst, lette depresjoner, administrering av medisiner ved ADHD og bistand ved rusrelatert psykiske lidelser. Ved andre psykiske lidelser, vurderes henvisning til spesialisthelsetjenesten.  

 

Kontaktperson: 

Leder Turid Nomél

Epost: turid.nomel@halden.kommune.no

Halden fengsel: tlf 69 21 46 00

​Telefontid: 08.30 – 11.00 og 12.30 – 14.30