Om legetjenester

Om legetjenester

Området dekker Halden kommunes tilbud av behandlende tjenester.

Kommuneoverlege Kjerst Gjøsund har ansvar for området Legetjenester:

  • Kommunelegekontoret 
  • Privatpraktiserende fastleger
  • Helsekontoret (kommuneoverlege og Miljørettet helsevern, vaksinasjonskontoret, flyktninghelseteamet) 
  • Institusjonslegetjenesten
  • Helsestasjonslegetjenesten 

Legetjenester ligger organisert under enhet Helsehus

Under dette område finner vi byens 26 privatpraktiserende fastleger og de kommunalt ansatte fastlegene på kommunelegekontoret.

Det er fire leger i institusjonshelsetjenesten hvorav en er tilknyttet Halden fengsel og de øvrige med hovedsakelig daglig arbeid på sykehjemmene. Behovet ved de andre institusjonene og byens helsestasjoner blir dekket opp av fastlegene.

Fengselshelsetjenesten med avdelingsleder, fysioterapeut, lege og sykepleiere er organisert under Helsehuset. 

 

Kommuneoverlege
Mobil 400 31 709