Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Om legetjenester

Om legetjenester

Området dekker Halden kommunes tilbud av behandlende tjenester.

Kommuneoverlege Kjerst Gjøsund har ansvar for området Legetjenester:

  • Kommunelegekontoret 
  • Privatpraktiserende fastleger
  • Helsekontoret (kommuneoverlege og Miljørettet helsevern, vaksinasjonskontoret, migrasjonshelseteamet) 
  • Institusjonslegetjenesten
  • Helsestasjonslegetjenesten 

Legetjenester ligger organisert under enhet Helsehus

Under dette område finner vi byens 26 privatpraktiserende fastleger og de kommunalt ansatte fastlegene på kommunelegekontoret.

Legene i institusjonshelsetjenesten er knyttet til det daglig arbeid på sykehjemmene og en er tilknyttet Halden fengsel. Behovet ved de andre institusjonene og byens helsestasjoner blir dekket opp av fastlegene.

Fengselshelsetjenesten med avdelingsleder, fysioterapeut, lege og sykepleiere er organisert under Helsehuset. 

 

Kommuneoverlege
Mobil 400 31 709