Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Migrasjonshelse - kulturbevissthet og integrering

Migrasjonshelse - kulturbevissthet og integrering

Hovedmålgruppe er flyktninger, familiegjenforente og kvoteflyktninger som får opphold og bosettes i Halden. Vi bistår i tillegg også andre med migrasjonsbakgrunn som sliter med å nyttiggjøre seg ordinære helsetjenester. 

Hva gjør Halden Migrasjonshelse?

  • Koordinerer lovpålagte og anbefalte helseundersøkelser for nye bosatte flyktninger.
  • Helsekartleggingsamtaler og vaksinasjon.
  • Legetime etter vurdering og ved behov, før man har fått tildelt egen fastlege.
  • Oppfølging og støttesamtaler av teamets psykolog eller en annen i teamet.
  • Individuell veiledning og helserelatert informasjon.
  • Undervisning og veiledning om migrasjon, kultur og helse til flyktninger, innvandrere og offentlige instanser.
  • Vi er et lavterskeltilbud og tar imot både til avtalte timer og drop-inn.

 

Åpent for drop inn tirsdag og torsdag kl. 9 – 14.30.

MERK: Grunnet smittevernstiltak for Covid-19 har vi stengt for fysisk drop-inn. Bestill avtaler på telefon eller e-post

Informasjon om korona på andre språk

Halden Migrasjonshelse mobiltelefon: 458 78 606

Kontaktpersoner

Sigrun Omsland Elefskaas: Koordinator og kontaktperson (50% stilling) Tilgjengelig hver tirsdag og torsdag samt annenhver mandag (oddetallsuker) Sigrun.Omsland.Elefskaas@halden.kommune.no

Bodil Greaker Flø: Helsesykepleier (50% stilling) BodilSynnovegreaker.Flo@halden.kommune.no

Özel Despina Hansen: Psykolog (50 % stilling)

Zoltan Karosi: Lege (30% stilling)

Vi ønsker å være en faglig ressurs og samarbeidspartner til andre som i sitt arbeid møter mennesker med migrasjons bakgrunn. Vårt fokus er migrasjon, helse, kulturbevissthet og integrering.

Her finner du oss

Besøksadresse: Jacob Blochs gt. 4 (Halden helsekontor)

Postadresse: Halden Migrasjonshelse, PB 150, 1751 Halden.