Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Iddebo

Besøksregler som gjelder fra mandag 22.februar

  • Besøk avtales på forhånd.
  • Besøk registrer seg inn og ut.
  • Bruker munnbind, inn og ut av rommet.
  • Besøk foregår på pasientens rom.
  • Max 2 besøkende per besøk.
  • Begrenset antall besøk på samme tid, da vi må ta imot og følge besøkende inn og ut av institusjonene p.g.a låste dører.

 

Iddebo

Iddebo sykehjem ligger flott til med utsikt over Idd. Her er 40 enkeltrom fordelt på 19 rom på korttidsavdelingen og 20 rom på langtidsavdelingen. Alle rommene har eget bad/toalett.

Korttidsavdelingen

Avdelingsleder er Linda Bredkas Abrahamsen, linda.henriksen@halden.kommune.no

I og med at det er en korttidsavdeling har vi mye pasientsirkulasjon ut og inn. Korttidsavdeling innebærer at vi også har avlastningsplasser, her er det noen på fast avlastningsrullering og andre som trenger en plass bare for en periode i livet. 

Kvalitetsstandard Tidsbegrenset opphold i institusjon (PDF, 106 kB) 

Langtidsavdelingen

Anne Gerd Dybedal Mathisen er avdelingsleder på langtidsavdelingen annegerd.mathisen@halden.kommune.no

Iddebo langtid er en lys og fin avdeling med 20 enerom, et stort kjøkken og hyggelig omgivelser.

Kvalitetsstandard Langtidsopphold i institusjon  (PDF, 100 kB)

Kontaktinformasjon

Er det noe vi kan hjelpe deg med, er du velkommen til å ta kontakt. 

  • Tlf korttid: 69 17 48 24
  • Tlf langtid: 69 17 46 94

Her finner du oss

Kongleveien 15, 1793 Tistedal

Iddebo sykehjem
Telefon 69 17 48 00