Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Solheim senter

Besøksregler som gjelder fra mandag 22.februar

  • Besøk avtales på forhånd.
  • Besøk registrer seg inn og ut.
  • Bruker munnbind, inn og ut av rommet.
  • Besøk foregår på pasientens rom.
  • Max 2 besøkende per besøk.
  • Begrenset antall besøk på samme tid, da vi må ta imot og følge besøkende inn og ut av institusjonene p.g.a låste dører.

 

Solheim senter

Solheim senter er et sykehjem for personer med en demenssykdom.

Kvalitetsstandard Langtidsopphold i institusjon  (PDF, 100 kB)

Om Solheim senter

​På Solheim bor det totalt 46 pasienter fordelt på fem avdelinger. Hver avdeling er organisert som en liten boenhet med egen daglig ansvarlig sykepleier. Vi har fokus på aktivitet og at pasientene våre har et godt individuelt tilbud. Hver pasient har sin egen primærpleier som bidrar til å følge opp dette.

Fire avdelinger har ti enkeltrom og en har seks enerom. Hver avdeling er organisert som en liten boenhet med egen daglig ansvarlig sykepleier.

Avdelingsleder ved Solheim er Trine Bang. Epost: trine.bang@halden.kommune.no

Mer om Solheim senter

Kontaktinformasjon: 
​Postadresse: Solheimveien 40, 1791 Tistedal
Besøksadresse: Solheimveien 40, 1791 Tistedal
Telefon: 69 21 77 00

Avd A- Teamsykepleier, telefon 69217715
Avd B- Teamsykepleier, telefon 69217714
Avd C- Teamsykepleier, telefon 69217710
Avd D- Teamsykepleier, telefon 69217703
Avd E- Teamsykepleier, telefon 69217707

Sykehjemmet er delt opp i fem avdelinger hvor fire avdelinger har ti enkeltrom og en har seks enerom. Hver avdeling er organisert som en liten boenhet med egen daglig ansvarlig sykepleier.

Her finner du oss

Besøksadresse: Solheimveien 40, 1791 Tistedal

Solheim senter
Telefon 69 21 77 00