Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Solheim dagsenter

Solheim dagsenter

Solheim dagsenter er et dagtilbud til hjemmeboende demente.

Kvalitetsstandard for kommunalt dagtilbud for eldre (PDF, 94 kB)

Personalet består av aktivitører og hjelpepleiere, et utstrakt samarbeid med andre fagpersoner, samt frivillige.

Solheim dagsenter ligger i 1.etasje på Solheim senter.

Dagsenteret er åpent fem dager i uken med plass til 10 brukere. Brukerne har plass på dagsenteret fra en til fem dager i uken ut i fra hver enkelts  behov. 

Målgruppe

Hjemmeboende som har en diagnostisert demenssykdom.

Kriterier

Brukerne som får tilbud om dagplass må kunne delta i en gruppe og ha behov for sosial kontakt. 
Det må foreligge en demensdiagnose eller brukeren skal være under utredning.

Tildeling av dagplasser


Det er kommunens søknadsskjema som danner grunnlag for tildeling av dagplasser. Søknadsskjema sendes direkte til kommunens inntaksutvalg. Personalet ved dagsenteret reiser på hjemmebesøk før endelig vedtak blir fattet.

Søk om helsetjenester (DOCX, 112 kB)

Samarbeid med frivillige lag og organisasjoner


Samarbeid med frivillige lag og organisasjoner er en sentral del av driften til dagsenteret. Kommunens ansatte jobber ut fra målsettinger og kvalitetssikrer den faglige driften av dagsenteret. Det er viktig å etablere et godt samarbeid med frivillige som kan assistere og gjennomføre enkelte aktiviteter i nært samarbeid med kommunens ansatte. Hver annen uke kommer et leseombud til dagsenteret.

Transport

Vi benytter oss av Halden Taxi som henter og bringer brukerne til dagsenteret mellom kl. 09.00 og 09.30. Retur fra dagsenteret på ettermiddagen er kl. 14.30.

Kommunens gebyrregulativ

Måltider

  • Frokost kl. 09.30
  • Kaffe kl. 12.00
  • Middag kl. 13.45

Her finner du oss

Besøksadresse: Solheimveien 40, 1791 Tistedal

Solheim dagsenter
Telefon 459 79 022
Anette Woldheim Hansen
Avdelingsleder
E-post
Telefon 476 93 620
Mobil 476 93 620