Valgresultat

Lurer du på hvordan haldenserne stemte ved stortingsvalget? Se valgresultatet for Halden her. 

Enhet hjemmebaserte tjenester og tilrettelagte boliger

Enhet hjemmebaserte tjenester og tilrettelagte boliger

Enheten har tre avdelinger; hjemmesykepleie, hjemmehjelp og tilrettelagte boliger.

Enhetsleder for hjemmebaserte tjenester og tilrettelagte boliger er Marianne Horgen.
E-post: marianne.horgen@halden.kommune.no

Søk helsetjenester (DOCX, 112 kB)

Hjemmesykepleie (personrettet hjelp) er en døgnkontinuerlig tjeneste som gir pleie, omsorg og veiledning til hjemmeboende syke og funksjonshemmede.

Praktisk bistand/hjemmehjelp er hjelp til dagliglivets praktiske gjøremål i hjemmet og i tilknytning til husholdningen. Det blir foretatt et hjemmebesøk med kartlegging av søkerens behov, før vedtak gjøres. Tjenestene tildeles etter individuell vurdering av behovet ut fra gitte kriterier. Tjenestene tildeles for en tidsbegrenset periode.

Tilrettelagte boliger er bofellesskap hvor de som bor der eier eller leier egen boenhet. I tilknytning til boligene er det heldøgnsbemanning.

Her finner du kommunens kvalitetsstandard på de forskjellige helsetjenestene