Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie (personrettet hjelp) er en døgnkontinuerlig tjeneste som gir pleie, omsorg og veiledning til hjemmeboende syke og funksjonshemmede.

Søk om helsetjenester (DOCX, 112 kB)

Her finner du kommunens kvalitetsstandard på de forskjellige helsetjenestene

Intensjonen med hjemmebaserte tjenester er å yte hjelp slik at alle som vil kan klare å være hjemme. Distriktene i hjemmebaserte tjenester er samlokalisert i Osbekkgata 4.

Telefontid hjemmesykepleie

Å være opptatt med stell av pasienter, skifte på sår eller andre oppgaver som en hjemmesykepleier gjør er ikke lett å kombinere med telefonhenvendelser. Derfor er det innført telefontid.

Telefonen er åpen:

  • Kl 08.00 – 09.00
  • Kl 13.00 - 15.00
  • Kl 16.00 – 17.00

Ved behov for øyeblikkelig hjelp benyttes trygghetsalarm, legevakt telefon 116117 eller medisinsk nødtelefon 113.

Hjemmesykepleien er delt i forskjellige soner

Kontaktinformasjon: 

Enhetsleder: Marianne Horgen
marianne.horgen@halden.kommune.no

Fungerende avd.leder Sentrum: Henriette Ottemo Jakobsen
henrietteottemo.jakobsen@halden.kommune.no

Avd.leder Rokke: Anita Fagerlie
anita.fagerlie@halden.kommune.no

Avd.leder Berg: Synnøve Myrvang
synnove.myrvang@halden.kommune.no

Avd.leder Idd: Marit Sandbæk
marit.sandbaek@halden.kommune.no

Gater og soneoversikt (PDF, 314 kB)

Her finner du oss

Distriktene i hjemmebaserte tjenester er samlokalisert i Osbekkgata 4.

Hjemmesykepleien sone Sentrum
Mobil 932 43 214
Hjemmesykepleien sone Berg
Mobil 932 43 201
Hjemmesykepleien sone Rokke
Mobil 932 43 205
Hjemmesykepleien sone Idd
Mobil 932 43 221