Valgresultat

Lurer du på hvordan haldenserne stemte ved stortingsvalget? Se valgresultatet for Halden her. 

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie (personrettet hjelp) er en døgnkontinuerlig tjeneste som gir pleie, omsorg og veiledning til hjemmeboende syke og funksjonshemmede. Intensjonen med hjemmebaserte tjenester er å yte hjelp slik at alle som vil kan bo hjemme. 

Endringer i hjemmesykepleien fra 20.september 2021

Hjemmebaserte tjenester er et satsingsområde i den kommunale helse- og omsorgssektoren. Dette har ført til en gradvis vekst i tjenesten og vi har derfor besluttet en ny organisering av gruppeinndelingen i hjemmesykepleien. 
20. september endrer vi fra 4 til 3 avdelinger. Hver avdeling vil deles i 2 team slik at vi nå har 6 team. 

Oversikt over adresser og hvilket Team de sogner til (PDF, 270 kB)

Kontaktinformasjon: 

Enhetsleder: Marianne Horgen
marianne.horgen@halden.kommune.no


Leder Halden Syd, Team 1 og 2: Anne Kjellin
anne.sofie.kjellin@halden.kommune.no
Assisterende leder/kontaktperson: tlf 457 24 352

Leder Halden Øst, Team 3 og 4: Anita Fagerlie
anita.fagerlie@halden.kommune.no
Assisterende leder/kontaktperson: tlf 457 24 351

Leder Halden Vest, Team 5 og 6: Synnøve Myrvang
synnove.myrvang@halden.kommune.no
Assisterende leder/kontaktperson: tlf 457 35 028

Team 1
Mobil 932 43 214
Team 2
Mobil 932 43 221
Team 3
Mobil 932 43 205
Team 4
Mobil 932 43 202
Team 5
Mobil 932 43 201
Team 6
Mobil 932 43 209