Feil på Innsynsløsningen

For tiden er det ikke mulig å søke på dokumenter som er eldre enn fra 1.1.22 på grunn av tekniske problemer hos leverandør. Vi jobber med å få løst problemet.
Du kan be om innsyn i en sak om du benytter dette skjemaet

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie (personrettet hjelp) er en døgnkontinuerlig tjeneste som gir pleie, omsorg og veiledning til hjemmeboende syke og funksjonshemmede. Intensjonen med hjemmebaserte tjenester er å yte hjelp slik at alle som vil kan bo hjemme. 

Oversikt over adresser og hvilket Team de sogner til (PDF, 291 kB)

Kontaktinformasjon: 

Halden Syd, Team 1 og 2:

Assisterende leder/kontaktperson:
Christina Frøhoel Nilsen, tlf 477 83 635

Leder Anne Kjellin
anne.sofie.kjellin@halden.kommune.no

Halden Øst, Team 3 og 4: 

Assisterende leder/kontaktperson:
Kari Beate Engen Gulbrandsen, tlf 457 24 351

Leder Anita Fagerlie
anita.fagerlie@halden.kommune.no

Halden Vest, Team 5 og 6: 

Assisterende leder/kontaktperson:
Marianne Fredriksen, tlf 457 35 028

Leder Synnøve Myrvang
synnove.myrvang@halden.kommune.no

Konstituert enhetsleder: Merete Tangen, merete.tangen@halden.kommune.no

Team 1 hjemmesykepleien
Telefon 932 43 214
Team 2 hjemmesykepleien
Telefon 932 43 221
Team 3 hjemmesykepleien
Telefon 932 43 205
Team 4 hjemmesykepleien
Telefon 932 43 202
Team 5 hjemmesykepleien
Telefon 932 43 201
Team 6 hjemmesykepleien
Telefon 932 43 209