Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie (personrettet hjelp) er en døgnkontinuerlig tjeneste som gir pleie, omsorg og veiledning til hjemmeboende syke og funksjonshemmede.

Søk om helsetjenester (DOCX, 112 kB)

Kvalitetsstandard Helsehjelp i hjemmet (PDF, 110 kB)

Kvalitetsstandard Avlastning i eller utenfor institusjon  (PDF, 92 kB)

Kvalitetsstandard Distribusjon av middag (PDF, 102 kB)

Intensjonen med hjemmebaserte tjenester er å yte hjelp slik at alle som vil kan klare å være hjemme.

Distriktene i hjemmebaserte tjenester er samlokalisert i Osbekkgata 4.

Telefontid hjemmesykepleie

Å være opptatt med stell av pasienter, skifte på sår eller andre oppgaver som en hjemmesykepleier gjør er ikke lett å kombinere med telefonhenvendelser. Derfor er det innført telefontid.

Telefonen er åpen:

  • Kl 08.00 – 09.00
  • Kl 13.00 - 15.00
  • Kl 16.00 – 17.00

Ved behov for øyeblikkelig hjelp benyttes trygghetsalarm, legevakt telefon 116117 eller medisinsk nødtelefon 113.

Hjemmesykepleien er delt i forskjellige soner

 

Kontaktinformasjon: 

Enhetsleder: Marianne Horgen
marianne.horgen@halden.kommune.no

Avd.leder gruppe Sentrum: Christina Sætermo Vikran
christinasaetermo.vikran@halden.kommune.no

Avd.leder gruppe Rokke : Anita Fagerlie
anita.fagerlie@halden.kommune.no

Avd.leder gruppe Berg: Synnøve Myrvang
synnove.myrvang@halden.kommune.no

Avd.leder gruppe Idd:  Marit Sandbæk
marit.sandbaek@halden.kommune.no

Gater og soneoversikt (PDF, 314 kB)

Hvor finner du oss

Distriktene i hjemmebaserte tjenester er samlokalisert i Osbekkgata 4.

Hjemmesykepleien sone Sentrum
Mobil 932 43 214
Hjemmesykepleien sone Berg
Mobil 932 43 201
Hjemmesykepleien sone Rokke
Mobil 932 43 205
Hjemmesykepleien sone Idd
Mobil 932 43 221