Hjemmehjelp

Hjemmehjelp

Dette er hjelp til dagliglivets praktiske gjøremål i hjemmet og i tilknytning til husholdningen.

Søk om hjemmehjelp (DOCX, 112 kB)

Her finner du kommunens kvalitetsstandard på de forskjellige helsetjenestene

Du kan søke om hjemmehjelp hvis du trenger praktisk hjelp til rengjøring eller handling. Det er kommunen som i samarbeid med deg bestemmer hvilke tjenester som skal gis. Målet er at du skal være i stand til å bo hjemme.

Det blir foretatt et hjemmebesøk med kartlegging av søkerens behov, før vedtak gjøres. Tjenestene tildeles etter individuell vurdering av behovet og for en tidsbegrenset periode.

Hjemmehjelp ytes primært  til renhold; vask av gulv, støvsuging, vask av bad og toalett, vindusvask maks 2 ganger pr år, eventuelt trappevask, tørke støv. 

Målgruppe

Personer som har et særlig behov for praktisk hjelp i hjemmet på grunn av alder, sykdom, funksjonshemning eller andre årsaker kan søke om hjemmehjelp.

Kriterier

Du har krav på bistand hvis du ikke kan dra omsorg for deg selv eller er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. Du har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemning, alder eller av andre årsaker. 

Søknadsveiledning

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om hjemmehjelp. Du har rett til å la nærmeste pårørende eller andre hjelpe deg med søknaden. Men da må du gi en skriftlig fullmakt som legges ved søknaden.

Enheten som mottar din søknad tar kontakt med deg for å avtale et besøk. Et kartleggingsskjema vil bli fylt ut sammen med deg for å kartlegge ditt behov for hjelp.

Anne Karine Gule Andreassen
Avdelingsleder
E-post
Telefon 69 17 45 15
Mobil 951 98 121