Valgresultat

Lurer du på hvordan haldenserne stemte ved stortingsvalget? Se valgresultatet for Halden her. 

Tilrettelagte boliger

Tilrettelagte boliger

Dette er omsorgsboliger med heldøgnsbemanning, men hvor brukeren bor som i eget hjem.

Søk helsetjenester (DOCX, 112 kB)

Dette er våre tilrettelagte boliger

Tilrettelagte boliger er en boform for brukere med bistandsbehov utover det hjemmesykepleien kan bidra med.

Det gis individuell bistand og opplæring til beboerne i de ulike boligene ut fra kartlagte behov hos den enkelte.

Det er viktig å understreke at brukere/beboere i boliger bor i egne hjem og i størst mulig grad skal føle og erfare at de bestemmer over egen hverdag. Boligene skal skape trygge rammer for brukerne til å opprettholde egne funksjoner i lengst mulig grad.

Besøkstid

Besøkstid er etter samråd med brukeren. Det er ikke åpningstid på den enkelte bolig, men dører er lukket og må åpnes av bruker eller personal avhengig av tiden på døgnet.

For boligene som retter seg mot brukere med demenssykdom ønsker vi at det tas kontakt med personalet dersom man ønsker å komme på besøk utover tidsrommet mellom kl.09 og 20. Det er viktig at personalet her kan vurderer brukerens og medbrukers behov.

Tilrettelagte boliger er organisert under Enhet hjemmebaserte tjenester. Enhetsleder er Marianne Horgen, marianne.horgen@halden.kommune.no

Bergheim tilrettelagt bolig
Telefon 489 94 808
Vaterland
Telefon 474 74 238
Søsterveien tilrettelagt bolig
Mobil 932 43 207
Brygga tilrettelagt bolig
Telefon 458 77 806