Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Bergheim tilrettelagt bolig

Bergheim tilrettelagt bolig

Boligen er en heldøgnsbemannet, tilrettelagt bolig med to avdelinger. Det er plass til åtte beboere i hver avdeling. Det er kun leieleiligheter og tildeling av bolig skjer etter at søknad om plass er levert og vedtak fattet av Halden kommune.

Søk helsetjenester (DOCX, 112 kB)

Her finner du kommunens kvalitetsstandard på de forskjellige helsetjenestene

Beboerne på Bergheim tilrettelagte boliger bor som i sitt eget private hjem med sin egen husholdning. Beboerne kan søke om bistand og få behovsprøvd vedtak på hva de trenger av hjelp i hverdagen. 

På boligene serveres det fire felles måltider i døgnet. Maten leveres av kommunens sentralkjøkken.

Det er jevnlige aktiviteter beboerne kan delta på. Hver uke kommer det frivillige som arrangerer bingo, mimrestunder eller annen aktivitet. En gang i måneden er det andakt på huset. Beboerne kan også benytte seg av aktiviteter som blir arrangert på Bergheim bo- og aktivitetssenter som ligger som nærmeste nabo.

I boligene er det nytt sprinkelsystem, fallsensor ved sengene og hver leilighet har sin egen platting og uteplass. Leilighetene inneholder stue, noen har kjøkken, det er en bod, gang, eget soverom og bad like ved soverommet. Bygget er delt i to med mulighet for mindre grupper ved blant annet måltidene.

Kontakt

Besøksadresse: Bergheimveien 6, 1791 Tistedal.

Avdelingsleder: Siv-Therese Lilleheier
siv-therese.lilleheier@halden.kommune.no

Bergheim tilrettelagt bolig
Telefon 489 94 808