Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Brygga tilrettelagt bolig

Brygga tilrettelagt bolig

Boligen består av 30 leiligheter, hvor hver enkelt er tilpasset orienterings- og bevegelseshemmede og er fysisk tilrettelagt slik at beboere etter behov kan motta heldøgns pleie og omsorg.

Søk helsetjenester (DOCX, 112 kB)

Her finner du kommunens kvalitetsstandard på de forskjellige helsetjenestene

Brygga er et borettslag beliggende i Tollbugt.6. Dette ble bygget i 2008 og inneholder fellesarealer både ute og inne. Per i dag har Brygga fast bemanning på 2. etg. Brukere som bor i 3. + 4. etg bistås i hovedsak av hjemmesykepleien.

Boligen er lokalisert med kort vei til forretninger, jernbane, torg, bank m.m. for å i størst mulig grad ivareta prinsippet om integrering. I andre etasje finnes basen for en individrettet pleie og omsorgstjeneste.

De ansatte arbeider for å ivareta brukernes selvråderett i egen bolig og fokuserer på trivselsfremmende og nettverksskapende tiltak.

Leder er Daniel Sæves Åsberg, daniel.saeves@halden.kommune.no

Her finner du oss

Besøksadresse: Tollbugata 6, 1767 Halden

Brygga tilrettelagt bolig
Telefon 458 77 806