Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Søsterveien tilrettelagt bolig

Søsterveien tilrettelagt bolig

Søsterveien er ett borettslag med 43 leiligheter hvor 12 av leilighetene er innskuddsleiligheter og 31 er kommunale boliger.

Søk helsetjenester (DOCX, 112 kB)

Bilde av det store rognebærtreet i hagen ved Søsterveien tilrettelagt bolig - Klikk for stort bilde Lisa Gustavsen Her finner du kommunens kvalitetsstandard på de forskjellige helsetjenestene

Beboerne på Søsterveien bor som i sitt eget private hjem med sin egen husholdning. Beboerne kan søke om bistand og få behovsprøvd vedtak på hva de trenger av hjelp i hverdagen. 

Ansatte på Søsterveien er fordelt på avdelingsleder, sykepleiere, hjemmehjelpere og hjelpepleiere/omsorgsarbeidere. Det er nattevakter til stede hver natt. 

Bemanningssituasjonen er lavere enn for eksempel på et sykehjem og mer lik tilbudet fra hjemmesykepleien når man bor i eget hjem. 

Beboerne i boligene kan søke om hjemmesykepleie og hjemmehjelp.

Det kan bestilles levering av mat fra Sentralkjøkkenet, ellers må pårørende ordne med innkjøp av mat. Pårørende ordner også med innkjøp av det beboeren måtte trenger av hygieneartikler og annet. Det er ingen felles måltider i boligen.

Proserve A/S er vaktmesterfirmaet som vedlikeholder fellesarealene.

Alarm finnes på alle rom  - men dette er en nødalarm som kun skal brukes ved behov for akutt hjelp.

Sykepleier kan treffes på dagtid og som oftest på kveldstid. Vi oppfordrer pårørende til å ta kontakt på dagtid. For samtale/bestilling av tekniske hjelpemidler kan du/dere ta kontakt med personale på avdelingen.

Den enkelte beboer betaler husleie til borettslaget, hjemmehjelp, toalettartikler, rengjøringsmidler, vaskemidler, sengetøy, håndklær, kluter og lyspærer og alt som kreves til egen husholdning av utstyr og medisiner.

Beboerne skal ha egen vaskemaskin, om ikke pårørende vasker tøyet. Vi henstiller familiene til selv å ta seg av tøy som lett kan gå i stykker i vaskemaskinen.

Det finnes et eget gjesterom på Søsterveien som pårørende kan benytte seg av mot en døgnpris. Ved reservasjon kontaktes personalet.

Bruker/pårørende må følge og bestille time selv om beboeren skal til lege, tannlege eller lignende. Det er også mulig å kontakte frivillighetssentralen. Drosje må også bestilles av bruker/pårørende.

Det er mulighet for å bestille time hos fotpleier og frisør.

Leder er Anne Sofie Kjellin, anne.sofie.kjellin@halden.kommune.no

Søsterveien tilrettelagt bolig
Telefon 69 17 25 13