Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Vaterland og Hagegata

Vaterland og Hagegata

​Vaterland og Hagegata er to selvstendige borettslag, med hvert sitt styre.

Søk helsetjeneste (DOCX, 112 kB)

Her finner du kommunens kvalitetsstandard på de forskjellige helsetjenestene

Beboerne på Vaterland og Hagegata bor som i sitt eget private hjem med sin egen husholdning.

Beboerne kan søke om bistand og få behovsprøvd vedtak på hva de trenger av hjelp i hverdagen. Borettslagene er bemannet med tjenester fra hjemmesykepleien som er på huset hele døgnet.

 • Bemanningssituasjonen er lavere enn for eksempel på et sykehjem og mer lik tilbudet fra hjemmesykepleien når man bor i eget hjem. De ansatte benytter seg av elektroniske arbeidslister slik at telefonen er deres arbeidsverktøy.
 • Beboerne i boligene kan søke om hjemmesykepleie og hjemmehjelp.
 • Tilbud om levering av mat fra Café Trivsel, eller besøk i hyggelige kafélokaler.
 • Det finnes også avlasting/korttidsplasser.
 • Proserve A/S er vaktmesterfirma som hjelper til med diverse gjøremål ved behov.

Det er alarm på alle rom  

Men dette er en nødalarm som kun skal brukes ved behov for akutt hjelp. Vaterland og Hagegata utgjør til sammen et stort bygg med 120 rom fordelt på store avstander.

Sykepleier kan treffes på dagtid 

Vi oppfordrer pårørende til å ta kontakt på dagtid. For samtale/bestilling av tekniske hjelpemidler kan du/dere ta kontakt med personale på avdelingen.

Dette må du ordne med selv

Den enkelte beboer betaler husleie til borettslaget. Du må selv betale alt som kreves til egen husholdning av utstyr og medisiner.

 •  hjemmehjelp
 • toalettartikler
 • rengjøringsmidler 
 • vaskemidler
 • sengetøy
 • håndklær
 • kluter 
 • lyspærer 

Beboerne skal ha egen vaskemaskin, om ikke pårørende vasker tøyet. Vi henstiller familiene til selv å ta seg av tøy, som lett kan gå i stykker i vaskemaskinen.

Det finnes et eget gjesterom på Vaterland som pårørende kan benytte seg av.

Du må betale en døgnpris for leie av gjesterommet.

Ved reservasjon av gjesterommet:

Vigdis Solvang, mobil: 46 94 71 71.
For utlevering av nøkkel kan du kontakte personalet på Vaterland.

Timeavtaler ut av huset

Bruker/pårørende må følge og bestille time selv, om beboeren skal til lege, tannlege eller lignende. Det er også mulig å kontakte frivillighetssentralen. Drosje må også bestilles av bruker/pårørende.

Vikariendere avdelingsleder er Merethe Berger, merethe.berger@halden.kommune.no

Her finner du oss

Hagegata
Telefon 908 16 036
Vaterland
Telefon 474 74 238