Valgresultat

Lurer du på hvordan haldenserne stemte ved stortingsvalget? Se valgresultatet for Halden her. 

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Dersom du er under 67 år og har et behov ut over 2 år for personlig assistanse i form av praktisk bistand, opplæring eller støttekontakt, kan du ha rett til å få tjenesten organisert som brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

 

Kvalitetsstandard brukerstyrt personlig assistanse (PDF, 100 kB)

Hva er brukerstyrt personlig assistanse (BPA)?

Dersom du er under 67 år og har et behov ut over 2 år for personlig assistanse i form av praktisk bistand, opplæring eller støttekontakt, kan du ha rett til å få tjenesten organisert som brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Forutsetningen for å bli vurdert for en slik organisering er at behovet er stort.  Du må ha et tjenestebehov på minst 32 timer per uke.

Har du tjenestebehov på minst 25 timer per uke har du også rett til å få tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse, med mindre kommunen kan dokumentere at slik organisering vil medføre vesentlig økt kostnad for kommunen.

Retten til Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) omfatter også avlastningstiltak for personer med foreldreansvar for hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du har fått innvilget brukerstyrt personlig assistanse (BPA) før du ble 67 år, får du videreført denne retten også etter at du har fylt 67 år. 

Du har ikke rett til denne organisasjonsformen av tjenester dersom du har behov for flere enn en tjenesteyter tilstede eller tjenester på natt. Unntak kan være når du har et kontinuerlig behov. 

Hvordan søke brukerstyrt personlig assistanse (BPA)?

Å få dine tjenestebehov av praktisk bistand, opplæring eller støttekontakt organisert som Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) kan søkes om ved å benytte kommunens søknadsskjema om helse- og omsorgstjenester («Søknad om tjenester/registrering av behov»).

Når kommunen har mottatt din søknad, vurderes ditt behov.

Etter en kartleggingssamtale, vil et vedtak/avgjørelse i saken bli sendt til din digitale postkasse i Altinn eller pr post.

Hvordan driftes en ordning med brukerstyrt personlig assistanse (BPA)?

Kommunalavdeling Helse og mestring i Halden kommune har gjennomført en tjenestekonsesjon i forhold til tjenesteorganiseringen Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) etter helse og omsorgstjenesteloven.

Halden kommune har godkjent tjenestekonsesjon til 20 tilbydere.

  • Det betyr for deg som har fått vedtak på BPA, at du kan velge fritt blant disse ulike tilbyderne. 
  • Informasjon om hver tilbyder finner du ved å gå inn på lenkene utenfor hvert firma.
  • Ta kontakt med din saksbehandler på Koordinerende fellestjeneste om videre plan for hvem du velger skal gi deg et tilbud i ditt BPA vedtak.

Tilbyderne som er godkjent er:

ABRI Dialogue AS  https://abridialogue.no/tjenester/bpa/

Abcent A/S   https://abcent.no/vaare-tjenester/bpa/

Aberia Avlastning/BPA AS   https://www.aberia.no/bpa/

Assent AS   https://assent.no/

Assister meg AS   https://www.assistermeg.no/nb/BPA-brukerstyrt-personlig-assistanse

Brageva A/S   https://brageva.no/

Ditt Tiltak A/S   https://bpa.ditt-tiltak.no/

Ecura Hjemmetjenester og BPA AS   https://ecura.no/bpa-brukerstyrt-personlig-assistanse/bpa/

Fritia AS   https://www.fritia.com/

HAV AS   https://havas.no/brukerstyrt-personlig-assistanse-bpa/

Mio BPA  https://mio.no/bpa/

Human  Care AS   https://www.humananorge.no/brukerstyrt-personlig-assistanse/hva-er-bpa/

JAG assistanse   https://jagassistanse.no/hva-er-bpa/

Prima Assistanse AS   https://prima-assistanse.no/bpa-vare-tjenester/

Rishaugen BPA AS   https://rishaugen.no/

Stendi AS   https://stendi.no/bpa

Uloba-Independent Living Norge AS  uloba.nobpa

Unicare BAB AS   https://unicare.no/tjenester/bpa/

Vacant Helse AS https://vacant.no/om-oss/

 

Ved spørsmål kan du ta kontakt med Koordinerende fellestjeneste: Epost: koordinerende.enhet@halden.kommune.no

Annette Margrethe Næss
sosialkonsulent
E-post
Mobil 932 44 075
Silje Jolma Bergstrøm
Vernepleier/Konsulent
E-post
Telefon 474 73 253
Mobil 474 73 253