Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Dersom du er under 67 år og har et behov, som gjelder ut over 2 år, for personlig assistanse i form av praktisk bistand, opplæring eller støttekontakt, kan du ha rett til å få tjenesten organisert som brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Halden kommune har godkjent tjenestekonsesjon til et antall tilbydere.

  • Det betyr for deg som har fått vedtak på BPA, at du kan velge fritt blant disse ulike tilbyderne. 
  • Informasjon om hver tilbyder finner du ved å gå inn på hvert firma.
  • Ta kontakt med din saksbehandler på Koordinerende fellestjeneste om videre plan for hvem du velger skal gi deg et tilbud i ditt BPA vedtak.

Godkjente tilbydere:

Annette Margrethe Næss
sosialkonsulent
E-post
Mobil 932 44 075