Gjeldsrådgivning

Gjeldsrådgivning

Har du gjeld og vanskeligheter med å betale den, eller har problemer med å disponere pengene slik at de strekker til, er det viktig å søke hjelp i tide.

Det er NAV som tilbyr rådgivning på det økonomiske området. Hensikten med økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv.

Du kan kontakte NAV på tlf: 5555 3333

Hos Halden kommune kan du søke bostøtte. Har du etableringsproblemer, kan du på visse vilkår søke startlån.