Valgresultat

Lurer du på hvordan haldenserne stemte ved stortingsvalget? Se valgresultatet for Halden her. 

Koordinerende fellestjeneste

Koordinerende fellestjeneste

Koordinerende fellestjeneste koordinerer kommunens helse- og omsorgstjenester i samhandling med andre etater innad i kommunen og med eksterne aktører for å sikre helhet og sammenheng i tilbudet til tjenestemottakerne.

Enhetsleder for koordinerende fellestjeneste er Sissel Lund.
E-post: sissel.beate.lund@halden.kommune.no

Nestleder Lise-Karine Thøgersen.
E-post: lise-karine.thogersen@halden.kommune.no

Koordinerende fellestjeneste har det overordnede forvaltningsansvaret for alle enkeltvedtak om kommunale helse- og omsorgstjenester, og har ansvar for mange fagområder og forvaltningsområder.

Enheten er direkte underlagt direktør Helse og mestring, og enhetsleder er delegert ansvar for all saksbehandling og tildeling av tjenester fattet i enkeltvedtak.

Enheten jobber målrettet med fokus på samarbeid, råd og veiledning. Dette er i tråd med kommunens visjon om at tjenester skal baseres på faglighet og brukermedvirkning, som ivaretar trygghet, verdighet og mestring.