Valgresultat

Lurer du på hvordan haldenserne stemte ved stortingsvalget? Se valgresultatet for Halden her. 

Omsorgsbolig

Omsorgsbolig

Omsorgsbolig er bolig som er tilrettelagt for pleie- og omsorgsformål, og som har tilknyttet bemanning hele eller deler av døgnet.

Informasjon om Omsorgsbolig

 Kvalitetsstandard for omsorgsbolig  (PDF, 111 kB)

Hva er Omsorgsbolig?

Omsorgsbolig er bolig som er tilrettelagt for pleie- og omsorgsformål, og som har tilknyttet bemanning hele eller deler av døgnet. 

Tildeling av Omsorgsboliger er ikke en lovbestemt tjeneste. Det er imidlertid bestemt i helse- og omsorgstjenesteloven at kommunen har en plikt til å medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet på grunn av alder, funksjonshemning eller av andre årsaker.

Du må ha hatt en botid i Halden kommune på 2 år for å bli vurdert for en Omsorgsbolig.

Typer omsorgsboliger

Det utføres en individuell og faglig vurdering av din helse og funksjon ved tildeling av slike typer boliger.

Noen få omsorgsboliger er leieboliger, mens de fleste er innskuddsboliger.

Utleieboliger vurderes ut fra helse og funksjon, og tildeles de som er økonomisk vanskeligstilte og som ikke har økonomi til å betale innskudd eller fyller vilkår for å søke Startlån fra Husbanken.

Ved en innvilgelse av leiebolig inngås en husleiekontrakt, og det betales husleie fastsatt ut fra boligmarkedet generelt (gjengs leie).

Innskuddsbolig vurderes ut fra helse og funksjon, og tildeles de som har økonomi til å betale innskudd eller fyller vilkår for å søke Startlån fra Husbanken eller annen type privat finansiering.

Hvordan søke Omsorgsbolig?

Søknad om tjenester/registrering av behov (DOCX, 112 kB)

Omsorgsbolig søkes ved å benytte kommunens søknadsskjema. 

Når kommunen har mottatt din søknad vurderes ditt behov. Etter en kartleggingssamtale, vil et vedtak/avgjørelse i saken bli sendt til din digitale postkasse i Altinn eller pr post.

 

             

Bodil Lorentsen
Konsulent
E-post
Mobil 969 45 637