Valgresultat

Lurer du på hvordan haldenserne stemte ved stortingsvalget? Se valgresultatet for Halden her. 

Omsorgsstønad

Omsorgsstønad

Omsorgsstønad er stønad til privatpersoner, f.eks. ektefelle eller andre pårørende, som utfører særlig tyngende omsorgsarbeid på privat basis.

Informasjon om Omsorgsstønad

Kvalitetsstandard Omsorgsstønad (PDF, 94 kB)

Hva er Omsorgsstønad?

Det er lovbestemt at kommunen skal tilby nødvendig pårørendestøtte, blant annet i form av omsorgsstønad.

Omsorgsstønad er stønad til privatpersoner, f.eks. ektefelle eller andre pårørende, som utfører særlig tyngende omsorgsarbeid på privat basis.

Formålet med en slik stønad er å bidra til å gjøre det mulig for private omsorgspersoner å stå for arbeidet der dette er ønskelig av både bruker og omsorgspersonen, og hvor kommunen ellers hadde måttet ta seg av bistandsbehovet ut fra bestemmelser i lov om helse- og omsorgstjenester.

For å kunne få stønad må omsorgsarbeidet kunne karakteriseres som særlig tyngende, være av relativt varig art og ha et visst omfang.

Omsorgsstønad er ikke å regne som en vanlig arbeidsinntekt. Det er skattepliktig og kan ha innvirkning på andre stønadsordninger som omsorgspersonen mottar.

Hjelpestønad fra NAV legges til grunn for vurdering av tjenesten Omsorgsstønad.

Hvordan søke Omsorgsstønad?

Omsorgsstønad søkes ved å benytte kommunens søknadsskjema om helse- og omsorgstjenester

Søknad om tjenester/registrering av behov (DOCX, 112 kB)

Når kommunen har mottatt din søknad, vurderes ditt behov.

Etter en kartleggingssamtale, vil et vedtak/avgjørelse i saken bli sendt til din digitale postkasse i Altinn eller pr post.

              

 

             

Silje Jolma Bergstrøm
Vernepleier/Konsulent
E-post
Telefon 474 73 253
Mobil 474 73 253
Annette Margrethe Næss
sosialkonsulent
E-post
Mobil 932 44 075