Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Informasjon om støttekontakttjenesten

Informasjon om støttekontakttjenesten

Mange personer trenger støttekontakt. Det kan være på grunn av funksjonshemming, alder eller fordi de har lite sosiale nettverk.

Kvalitetsstandard Støttekontakt (PDF, 92 kB)

Ta kontakt på tlf 41409589 

 

Hva er Støttekontakttjeneste?

Støttekontakttjeneste er lovbestemt i Helse- og omsorgstjenesteloven. Formålet med støttekontakttjenesten er å hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid og samvær med andre.

Hvordan søke støttekontakttjeneste?

Støttekontakttjeneste søkes ved å benytte kommunens søknadsskjema om helse- og omsorgstjenester

Søknad om tjenester/registrering av behov (DOCX, 112 kB)

Når kommunen har mottatt din søknad, vurderes ditt behov.

Etter en kartleggingssamtale, vil et vedtak/avgjørelse i saken bli sendt til din digitale postkasse i Altinn eller pr post.

Støttekontaktansvarlig vil deretter ta kontakt med deg som har fått innvilget tjenesten.

Hvordan bli støttekontakt?

Halden kommune annonserer regelmessig etter støttekontakter via lokalavis, sosiale medier eller på aktuelle møteplasser.

Det sendes inn skriftlig søknad/eller tas muntlig kontakt med Halden kommune om du ønsker å bli støttekontakt.

Søknad om  å bli støttekontakt (DOCX, 104 kB)

Ansvarlig for støttekontakttjenesten tar kontakt med aktuelle søkere for mulige oppdrag som støttekontakt, og det avtales en samtale/intervju.

Etter samtalen/intervjuet, og ved godkjent politiattest som kreves, knyttes kontakt mellom støttekontakt og bruker. Det skrives deretter en kontrakt med deg som «oppdragstaker» for Halden kommune.

Støttekontakt utfører oppdrag ut fra de timer bruker har i sitt vedtak om støttekontakttjeneste.

Støttekontakt mottar fastsatt timelønn ut fra oppdrag som er utført.

Taushetsplikt

Alle som blir godkjent som støttekontakter har taushetsplikt etter gjeldene regler. Taushetserklæring underskrives når du inngår kontrakt.

Politiattest

Det kreves politiattest for å bli engasjert som støttekontakt. Støttekontaktansvarlig vil informere deg om innhenting av en slik attest der dette da blir aktuelt.

Linda Anette Kokkim Matheson
Pasientkoordinator
E-post
Telefon 69 17 47 15
Mobil 474 52 267