Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Bostøtte

Bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtte.

Hva er Bostøtte?

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lave inntekter og høye boutgifter.

Husbanken fatter vedtakene, men det er kommunen som behandler søknadene og har all kontakt med deg som søker.

Vilkår for bostøtte

Alle over 18 år kan søke bostøtte unntatt studenter og personer i førstegangstjeneste. Du kan likevel søke hvis du:

  • er student med barn.
  • er student uten barn og studiet er et ledd i et offentlig arbeidsrettet tiltak.
  • er under 18 år og har egne barn.

Du må bo i boligen du søker bostøtte for.

  • Alle som bor i boligen må være registrert i Folkeregisteret.
  • Boligen må være godkjent for helårsbruk.
  • I tillegg må boligen ha egen inngang, bad/toalett og mulighet for å hvile og lage mat.
  • Bor du i bofellesskap og har fått tildelt boligen av kommunen, kan du likevel søke bostøtte.

Ved innvilget bostøtte:

Du har plikt til å melde fra hvis det skjer endringer som kan ha betydning for beregningen av bostøtte.

Bostøtten blir utbetalt den 20. hver måned, og fredagen før når den 20. faller på en helg eller en helligdag. 

Utbetalingsdatoen er dagen du har pengene på kontoen din. Når på dagen pengene er på konto vil variere, fordi det er banken din som overfører pengene til deg. Utbetalingen kan derfor komme på kontoen din først på ettermiddagen eller kvelden.

Hvordan søke Bostøtte?

Søk bostøtte 

Det er kommunen som registrerer søknader og har all kontakt med søkere.

På Husbankens nettside finner du mer informasjon.

Helene Løvhaug
Konsulent
E-post
Telefon 404 04 451
Mobil 404 04 451
Marina Skovrand Bjerkman
Saksbehandler
E-post
Telefon 940 08 674
Mobil 940 08 674