Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Ledsagerbevis

Ledsagerbevis

Et ledsagerbevis gjør det mulig å ta med deg en ledsager uten ekstra kostnader på kultur- og fritidsarrangement, transportmidler og liknende der ordningen aksepteres.

Hva er Ledsagerbevis?

Hvis du har behov for følge eller assistanse for å gå på kultur- og fritidsarrangementer kan du søke om dette.

Det er den enkelte kommune som bestemmer om de skal ha tilbud om ledsagerbevis.

Et ledsagerbevis gjør det mulig å ta med deg en ledsager uten ekstra kostnader på kultur- og fritidsarrangement, transportmidler og liknende der ordningen aksepteres.

Du må betale for deg selv på vanlig måte.

Ledsagerbeviset er gratis, og utstedes i ditt navn.

Hvem kan søke Ledsagerbevis?

Ledsagerbevis er beregnet for personer med sykdom eller nedsatt funksjonsevne med behov for hjelp eller følge for å kunne delta på arrangementer.

Ledsagerbevis kan være aktuelt for personer med:

  • Bevegelseshemming
  • Hørselshemming
  • Synshemming
  • Utviklingshemming
  • Funksjonsnedsettelse som følge av sykdom, for eksempel psykiske lidelser, hjertesykdommer, lungesykdommer og annet

Nedre aldersgrense for å søke er normalt 8 år.

Det foretas ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden. Ordningen er ikke avhengig av om du mottar trygdeytelser.

Hvordan søke Ledsagerbevis?

Søke om Ledsagerbevis (DOC, 46 kB)

For å kunne behandle din søknad på en riktig måte, vil kommunen i noen tilfeller være i behov av å innhente uttalelse/erklæring fra din behandler/lege.

Vi vil da innhente samtykke fra deg til dette eller be om at du selv innhenter legeerklæring.

Ledsagerbeviset er tidsavgrenset. Utløpsdato fremkommer på beviset.

Du får tilsendt ferdig utstedt bevis pr post til oppgitt postadresse.

Ved spørsmål om Ledsagerbevis kan du ta kontakt med:

Halden Kommune

Koordinerende fellestjeneste

Tlf. 69174500

Koordinerende.enhet@halden.kommune.no