Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Startlån

Startlån

Har du langvarige boligfinansieringsproblemer, kan startlån bidra til at du kan skaffe deg en nøktern og rimelig bolig.

Hva er Startlån?

Startlån og tilskudd fra kommunen kan hjelpe deg som har hatt langvarige problemer med å få lån i vanlig bank til å kjøpe eller tilpasse egen bolig. I noen tilfeller kan kommunen kombinere startlånet med et boligtilskudd.

Du må ha hatt botid i Halden kommune på 2 år for å søke startlån.

Hva er forskjellen på Startlån fra kommunen og lån fra Husbanken?

Startlån fra kommunen gjelder de som ikke får boliglån i vanlig bank og ikke har mulighet til å spare opp egenkapital.

Lån fra Husbanken omfatter lån til boligkvalitet. Du kan også få lån om du kjøper bolig av utbygger/megler som tilbyr lån fra Husbanken.

Hvordan søke Startlån?

Gå inn på Husbanken sin nettside for mer informasjon og tilgang til søknadsskjema

https://husbanken.no/person/startlaan/ 

Helene Løvhaug
Konsulent
E-post
Telefon 404 04 451
Mobil 404 04 451