Hjemmeskole for VGS-elever

Hjemmeskole for VGS-elever

Det blir hjemmeskole for elevene ved Halden videregående skole ut denne uka. Dette gjøres for å begrense smittespredning etter et smitteutbrudd blant ungdom i Halden.

Kommuneoverlegen har besluttet at elevene ikke skal møte fysisk på Halden videregående skole onsdag 7. til og med fredag 9. april. Skolen vil tilrettelegge for digital hjemmeundervisning, og et alternativt tilbud til de som har behov for dette. Alle elever må sjekke skolens vanlige kanaler for mer informasjon.

Flere sosiale sammenkomster

I Halden er det nå et smitteutbrudd blant personer i alderen 17-20 år. Dette utbruddet kan spores tilbake til flere sosiale sammenkomster blant ungdom i påsken.

- Både mandag og tirsdag denne uka har vi fått flere smittede ungdommer i Halden. Dette skyldes at mange har hatt sosial omgang i påsken. Vi forventer at smittetallet vil øke de nærmeste dagene etter hvert som vi får svar på flere koronatester. Ved å holde elevene hjemme noen dager, sikrer vi oss bedre oversikt over situasjonen og vi begrenser risiko for videre smittespredning, sier kommuneoverlege Kjersti Gjøsund.

En rekke ungdommer i Halden har møttes privat både hjemme hos hverandre, i bil og utendørs i løpet av påsken. Det er snakk om ulike samlinger og forskjellige grupperinger av ungdom. Det er særlig fire steder relativt mange ungdom har vært samlet og som man vet at det har vært smittede til stede.

- På skjærtorsdag har det vært samlinger på Venås, i Svinesundparken og ved Sauøya. På påskeaften har det vært en samling ved Høvleriet og Svinesundsparken. Alle disse stedene vet vi med sikkerhet at det har vært smittede til stede. Derfor er det særlig viktig at de som har vært på disse samlingene sørger for å la seg teste.

Klikk her for å bestille gratis koronatest!

Godt samarbeid med ungdommen

Smittesporerne i Halden kommune har allerede vært i kontakt med mange ungdommer etter påskens samlinger. Erfaringen så langt er at ungdommene samarbeider godt for å finne smitteveier.

- Det er veldig bra at ungdom i Halden samarbeider godt med oss når smittesporerne tar kontakt. Ved å fortelle hvor man har vært og med hvem kan vi raskere stoppe smittespredningen, sier kommuneoverlegen.

- Situasjonen er spesielt krevende for dem som er unge nå. Jeg tenker at det er naturlig at de ender opp med noen flere nærkontakter enn oss som er i andre livsfaser. Samtidig er det svært viktig at også denne gruppa begrenser sine nærkontakter og forholder seg til små kohorter. Smitten rammer denne aldersgruppa særlig hardt nå, sier Kjersti Gjøsund.

Her er Halden kommunes hovedmeny for koronainformasjon.