Mutert virus påvist i Halden

Mutert virus påvist i Halden

Det er nå bekreftet at den engelske varianten av koronaviruset er påvist i ishockeymiljøet i Halden. Nå skal husstandsmedlemmene til alle de som har vært i ishallen også i karantene. Haldensere bør unngå kontakt med andre enn sine nærmeste i dag søndag. 

Halden kommune sendte tidlig prøver fra utbruddet knyttet til Comet og Halden ishall til gensekvensering. Resultatet av dette viser at en person i Comet Bredde er smittet av den engelske virusvarianten av koronaviruset. Prøvesvar fra Comet Elite er foreløpig ikke mottatt. Flere prøver vil fortløpende bli analysert på tilsvarende måte og det er ventet at flere av prøvene viser den engelske virusvarianten.

Halden kommune har hatt møte med Folkehelseinstituttet om denne utviklingen søndag morgen. FHI er tydelige på at det er de samme smittevernstiltakene som gjelder ved den engelske varianten av viruset, som ved det ordinære koronaviruset. Ifølge FHI er det viktigste kommunen kan gjøre i en slik situasjon, utstrakt testing, smittesporing og stor bruk av karantenesetting, slik Halden kommune er i gang med.

Ikke mer alvorlig sykdom

Videre er FHI tydelige på at erfaring til nå viser at det muterte viruset ikke gir mer alvorlig sykdom enn det vanlige koronaviruset, men den engelske varianten smitter derimot mye lettere.

- De som blir rammet av det muterte viruset, trenger ikke være mer bekymret for sykdom enn ved det opprinnelige koronaviruset. Fordi denne varianten smitter så lett, er det likevel en svært alvorlig utvikling at det er avdekket mutert virus i Halden. For å begrense spredning til våre eldre og sårbare, er det nå svært viktig at alle i Halden unngår besøk til personer i disse gruppene. Det beste er om man kan holde seg til egen husstand akkurat i dag, sier kommuneoverlege Kjersti Gjøsund.

Halden kommune stenger alle sykehjem for besøk i dag søndag, slik at vi får tid til å få mer oversikt over situasjonen før vi slipper besøk inn til våre eldste innbyggere.

Flere i karantene

Ved tilfeller av mutert virus skal flere personer i karantene. Ved ordinært koronavirus settes nærkontakter av den smittede i karantene. Når en person er smittet av det muterte viruset, blir også husstandsmedlemmer av den smittedes nærkontakter satt i karantene fram til en PCR-test (ikke hurtigtest) viser negativt resultat.

- Husstandsmedlemmer til alle de som nå er i karantene etter opphold i ishallen, skal derfor nå også i karantene. Husstandsmedlemmene kan oppheve denne karantenen når den som har vært tilstede i ishallen mottar negativt svar på PCR-test, sier kommuneoverlegen.

Nye koronatiltak i Halden

- Det vil bli behov for å justere koronatiltakene i Halden som følge av denne utviklingen. Det vil Halden kommune jobbe med gjennomsøndagen i samarbeid med FHI, sier kommunedirektør Roar Vevelstad.

Det er planlagt et nytt møte med Folkehelseinstituttet og Statsforvalteren senere søndag, for å avklare nivå og bredde på tiltakene som kommer. Det vil blant annet bli gjort vurderinger knyttet til skoler og barnehager, men også andre samfunnsområder. Vi er også i kontakt med nabokommunene Sarpsborg og Fredrikstad som er berørt av smitteutbruddet i Halden.

Kan ikke svare på spørsmål om tiltak

Slik det ser ut søndag formiddag venter vi å være klare til å offentliggjøre informasjon om nødvendige tiltak sent søndag ettermiddag/tidlig kveld. 

- Vi har meget godt samarbeid med FHI i denne situasjonen og kriseledelsen vil jobbe gjennom hele dagen for å håndtere dette. For at vi skal kunne jobbe mest mulig effektivt i denne situasjonen, ber vi om forståelse for at vi akkurat nå ikke kan si noe mer om kommende tiltak. Vi vil komme med oppdatert informasjon, inkludert vedrørende tiltak de neste dagene, senere søndag. I påvente av dette vil jeg igjen understreke viktigheten av å etterleve smittevernregler og karantenebestemmelser, sier kommunedirektør Roar Vevelstad.

Fakta om engelsk virusvariant

Den engelske virusvarianten gir samme symptomer og sykdomsbilde som det vanlige koronaviruset. Varianten er altså ikke farligere for pasientene.

Varianten er mer smittsom og kan derfor spre seg mer. Derfor kan det bli nødvendig med flere tiltak i kommunen.

Vaksinasjon virker også mot den engelske varianten.

Mer informasjon om den engelske varianten av koronaviruset finner du hos FHI.

Se også egen pressemelding fra FHI om Halden-utbruddet her.

Tidligere pressemeldinger om smitteutbruddet i Halden ishall kan leses her.

Her er Halden kommunes hovedmeny for all koronainformasjon.