Nye råd og anbefalinger om korona

Nye råd og anbefalinger om korona

Her er kommuneoverlegens råd og anbefalinger til befolkningen i Halden for å holde koronaviruset på avstand. Det innføres nå egne anbefalinger for de som bor sammen med eller er tilsvarende nær en som allerede er smittet.

Pandemien er ikke over. Hver dag registreres nye haldensere med koronasmitte og smittetallene har økt de siste ukene. Også ellers i landet øker smitten. Derfor går kommuneoverlegen nå ut med nye anbefalinger.

- Vi har god oversikt over smittesituasjonen i Halden. Likevel er vi bekymret for at helsevesenet skal overbelastes når smitten i samfunnet igjen øker. Halden kommune har et tett samarbeid med de andre kommunene i vår region. Det er på bakgrunn av dette samarbeidet at vi nå gir nye råd og anbefalinger til de som har smitte i husstanden eller er tilsvarende nære.  De øvrige anbefalingene bør være godt kjent fra før, men det er nå svært viktig at folk i Halden igjen blir bevisste på og etterlever disse, sier kommuneoverlege Kjersti Gjøsund.

Råd og anbefalinger til befolkningen per 26.11.21:

 • Hold deg hjemme hvis du er syk og har luftveissymptomer. Husk at du er ekstra smittsom de første dagene.
 • Test deg hvis du føler deg syk. Testing er særlig viktig for deg som har kontakt med personer som har økt risiko for å bli alvorlig syk av korona.
 • Husk at du kan hente gratis hurtigtester flere steder i kommunen. 
 • Følg anbefalingene og vaksiner deg mot både korona og influensa.
 • Du bør hilse på en smittefri måte – dropp håndhilsning.

Anbefalinger til deg med smitte i husstanden og deg som er tilsvarende nær (kjærester/nære venner):

 • Du bør unngå å delta i sosiale aktiviteter og fritidsaktiviteter. Dette gjelder i syv dager fra den smittede fikk symptomer eller fikk påvist smitte, og uavhengig av om du selv er vaksinert eller har symptomer.
 • Forsøk å ha større avstand til kolleger på arbeidsplassen. Hvis mulig anbefaler vi at du jobber hjemmefra.
 • Testing:
  Er du uvaksinert eller delvaksinert og 18 år eller eldre, har du plikt til å teste deg med enten hurtigtest hver dag eller ordinær koronatest (PCR) annenhver dag de første syv dagene.

  Er du uvaksinert eller delvaksinert og yngre enn 18 år, anbefaler vi at du tester deg med enten hurtigtest hver dag eller ordinær koronatest (PCR) annenhver dag de første syv dagene.

  Er du fullvaksinert eller hatt korona det siste året, anbefaler vi at du tester deg med hurtigtest hver dag de første fem dagene.

Her finner du info om vaksinering, testing og annet om korona