Alle koronanyheter

Nye råd og anbefalinger om korona

Her er kommuneoverlegens råd og anbefalinger til befolkningen i Halden for å holde koronaviruset på avstand. Det innføres nå egne anbefalinger for de som bor sammen med eller er tilsvarende nær en som allerede er smittet.

Klar for 65-åringene

Publisert 18.11.2021:  Vaksinesenteret er nå klare til å tilby alle over 65 år å bestille tid for en oppfriskningsdose (3.dose) med koronavaksine.

Stort press på helsetjenestene

Sykehuset Østfold og tilhørende kommuner er bekymret.

Pandemien er ikke over

Publisert 6.11.2021:  Vær rask til å teste deg ved luftveissymptomer. Da kan du forhindre smitten i å spre seg. Drop-in og utdeling av hurtigtester gjør testingen enklere.

I desember kan 16- og 17-åringer få 2.dose med koronavaksine

De som har fått 1.dose med koronavaksine, vil nå etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet, få tilbud om en 2.dose.

Klart for oppfriskningsdose for de mellom 75 og 79 år

Er du i denne aldersgruppen kan du nå ringe vaksinesenteret og avtale tid.

Viktig ny informasjon om oppfriskningsdose

Det er nå alle over 80 år som får tilbud om en oppfriskningsdose med koronavaksine og de må ringe for å avtale tid.

Rapportering av koronasmitte

Halden kommune har sluttet med daglige smitterapporter. Vi går nå over til ukentlig offentliggjøring av smittetall.

Grensene er klargjort for åpning

Fredag gjorde Halden kommune de små grenseovergangene i vårt distrikt klare for åpning. Nå er det også klart når grensen åpner.

Tilskudd til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring

Dette kalles BIO-midler og er tilskudd koronarammede bedrifter kan søke om.