Er din bedrift rammet økonomisk av koronapandemien og lokale smitteverntiltak?

Er din bedrift rammet økonomisk av koronapandemien og lokale smitteverntiltak?

Publisert 6.12.2021: Næringslivet har nå mulighet for å søke kommunen om covid-midler. Dette gjelder bedrifter innen servering, restaurant, catering, reiseliv og arrangement.

Halden kommune vedtok i HTEK-møte (Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø) i januar at bedrifter innen servering, restaurant, catering, reiseliv, arrangement kan søke på covid-midler som Halden kommune mottok fordi vi har en arbeidsledighet over landsgjennomsnittet.

Søknadsfristen er 10. februar.

Søknadsskjema covid-midler (PDF, 97 kB)

Bedrifter med NACE kode (bransjeregistrert kode) kan søke:

 • 55.101 Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant
 • 55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant (ingen i Halden)
 • 56.101 Drift av restauranter og kafeer
 • 56.210 Cateringvirksomhet
 • 56.290 Kantiner drevet som selvstendig virksomhet (ingen i Halden)
 • 56.301 Drift av puber
 • 56.309 Drift av barer ellers (ingen i Halden)
 • 79.902 Guider og reiseledere (ingen i Halden)
 • 79.903 Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet (ingen i Halden)
 • 79.909 Turistrelaterte tjenester ikke nevnt annet sted (ingen i Halden)
 • 90.040 Drift av lokaler tilknyttet kunstnerisk virksomhet (ingen i Halden)
 • 93.210 Drift av fornøyelses- og temaparker

Alle bedrifter som er registrert med disse NACE kodene i Brønnøysundregisteret har fått brev om dette. Vi er oppmerksom på at det kan være bedrifter som opererer innenfor disse NACE kodene uten at de er registrert med denne koden, og vi ønsker å spre budskapet til dem.

Les kriterier for tildeling av nye covid-midler til næringslivet i Halden (PDF, 679 kB)

Vedtaket:

 1. Ekstraordinært rammetilskudd for 2020 til kommuner med høy arbeidsledighet på 3 550 000 kroner fordeles som kompensasjon til bedrifter i Halden kommune som er rammet økonomisk av koronapandemien og lokale smitteverntiltak. Fordelingen gjøres i tråd med retningslinjer og beregningsmodell beskrevet i denne saken.
 2. Kommunedirektøren bes fordele de tildelte midlene på 3.550.000 kroner i henhold til retningslinjene og beregningsmodellen, med unntak av punkt 2.3 som endres til: «Bedrifter som har negativ egenkapital per 31.12.2019 skal behandles skjønnsmessig.»
 3. Hovedutvalg for plan - teknisk - landbruk - klima og miljø er klageinstans.